HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Newyddion

Dihangwch am y diwrnod yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant
Dihangwch am y diwrnod yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant2022/04/28Pa un a ydych yn newydd iddi ynteu’n arbenigwr, casglwch dîm o ffrindiau, cydweithwyr, neu deulu ar gyfer ein gornest saethu colomennod clai er budd gofal hosbis lleol. Mae’r digwyddiad mawr ei glod yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 6ed Gorffennaf ar diroedd trawiadol Coleg St David’s ac yn dilyn llwyddiant y flwyddyn flaenorol,Read More
Bryson yn “gwobrwyo” elusennau lleol mewn ymgyrch ailgylchu newydd
Bryson yn “gwobrwyo” elusennau lleol mewn ymgyrch ailgylchu newydd2022/04/27Mae Bryson Recycling wedi ymuno â dau gyngor lleol i lansio cynllun ailgylchu newydd sy’n anelu at gynyddu cyfraddau ailgylchu lleol yr un pryd â chodi arian y mae’i fawr angen i elusen. Trwy’r ymgyrch “Gwobrwyon Ailgylchu”, bydd £1 yn cael ei rhoi i elusen am bob tunnell a ailgylchir yn y pum Canolfan AilgylchuRead More
Derbyniwch her badlfyrddio elusennol gyffrous gyda Tudur Owen
Derbyniwch her badlfyrddio elusennol gyffrous gyda Tudur Owen2022/04/12Mae’r comedïwr Tudur Owen ar fin cymryd rhan mewn padl noddedig chwe chilometr o hyd er budd yr elusen leol Hosbis Dewi Sant ac mae’n gwahodd pob padlwr brwdfrydig i ymuno ag ef. Ar ddydd Sadwrn 21ain Mai, bydd Tudur yn mentro i ddyfroedd Afon Menai ac yn mordwyo’i ffordd o’r Felinheli i Borthaethwy arRead More
Bydd Cychod y Ddraig 40 troedfedd o hyd yn dychwelyd i Lyn Padarn yr haf yma, gan rasio er budd Hosbis Dewi Sant
Bydd Cychod y Ddraig 40 troedfedd o hyd yn dychwelyd i Lyn Padarn yr haf yma, gan rasio er budd Hosbis Dewi Sant2022/04/05Mae Gŵyl Cychod y Ddraig Hosbis Dewi Sant yn ôl ar ddydd Sadwrn 25ain Mehefin ac mae’n addo bod y diwrnod allan gorau posibl!   Mae’r digwyddiad elusennol lliwgar a gynhelir ar lannau Llyn Padarn, Llanberis, yn cael ei drefnu gan yr Hosbis oedolion leol ar y cyd â Dragon Boat Events ac mae arRead More
Dywedwch ia i’r wisg a chefnogi Hosbis Dewi Sant ar eich diwrnod arbennig.
Dywedwch ia i’r wisg a chefnogi Hosbis Dewi Sant ar eich diwrnod arbennig.2022/04/05Ar lawr cyntaf siop elusen Hosbis Dewi Sant yng Nghraig y Don fe ddewch o hyd i gasgliad o wisgoedd priodas a dillad ffurfiol a garwyd o’r blaen sy’n ddelfrydol ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae yna wisgoedd priodas, gwisgoedd morynion ac owtffits mam y briodferch, a siacedi cinio a chyfwisgoedd i ddynion hefyd. MaenRead More
3 miliwn o gamau at ofal hosbis lleol!
3 miliwn o gamau at ofal hosbis lleol!2022/03/20Bydd staff yn Nelson Myatt Solicitors yn camu i fyny i godi arian y mae’i fawr angen i Hosbis Dewi Sant. Gydol mis Mawrth, mae’r tîm o ddeg yn mynd i gadw’n heini, gan ychwanegu eu camau at ei gilydd tuag at eu nod o 3 miliwn. Bydd y mis codi arian yn dod iRead More
Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalon
Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalon2022/03/14Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalon.” I Dawn Winter o sir Conwy, mae Hosbis Dewi Sant â lle arbennig iawn yn ei chalon hi a’i theulu. Ar ôl profi gofal arbenigol yr Hosbis yn uniongyrchol ysbrydolwyd Dawn i glymu careiau ei hesgidiau ymarfer a chodi arian i’r elusen leol.Read More
Her 50 i 500 – tîm Cartrefi Conwy yn codi £2,095 at ofal diwedd oes lleol
Her 50 i 500 – tîm Cartrefi Conwy yn codi £2,095 at ofal diwedd oes lleol2022/03/14Mae naw o gydweithwyr Cartrefi Conwy wedi dod at ei gilydd i dderbyn her 50 i 500 Hosbis Dewi Sant. Ym mis Medi apeliodd yr elusen leol at fusnesau a sefydliadau ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn i dderbyn yr her codi arian. Rhoddwyd £50 i’r busnesau oedd â diddordeb, a heriwyd hwy i fuddsoddi’rRead More
Yn gwneud sblash i ddangos cefnogaeth i’w Hosbis oedolion leol
Yn gwneud sblash i ddangos cefnogaeth i’w Hosbis oedolion leol2022/03/07Heriodd dros 160 o gefnogwyr dewr y tywydd a phlymio i mewn i’r môr ddydd Sadwrn diwethaf (28ain Chwefror) yn y Sblash Dewi Sant cyntaf erioed.   Er gwaethaf y dyfroedd oer, disgleiriodd yr haul ar y trochwyr wrth iddyn nhw redeg tuag at y draethlin ar draeth Porth Eirias ym Mae Colwyn ar ôlRead More
Penwythnos elusennol yn codi £1350 at hosbis leol i oedolion.
Penwythnos elusennol yn codi £1350 at hosbis leol i oedolion.2022/03/07Gan weithio mewn partneriaeth â KM Travel o Barnsley, cynhaliodd Gwesty Evans yn Llandudno benwythnos elusennol i godi arian at Hosbis leol ac elusen canser. Roedd dros 90 o bobl yn bresennol, wedi teithio o Barnsley i fwynhau penwythnos yn y dref a noson o adloniant a oedd yn cynnwys raffls, tombolas, ac ocsiwn oRead More
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO