HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Pwmpen anferth yn Tatws Trading yn codi cannoedd o bunnoedd i elusen leol
Pwmpen anferth yn Tatws Trading yn codi cannoedd o bunnoedd i elusen leolNovember 24, 2021 1:23 pmTrwy gydol mis Hydref, fe wnaeth Tatws Trading masRead More

Seremoni goleuo Coeden Oleuadau Llandrillo-yn-Rhos yn mynd yn rhithiol
Seremoni goleuo Coeden Oleuadau Llandrillo-yn-Rhos yn mynd yn rhithiolNovember 18, 2021 5:45 pmO ystyried sefyllfa pethau ar hyn o bryd, mae ClwbRead More


Lleoedd yn Ras Siôn Corn am ddim i Hosbis Dewi Sant.
Lleoedd yn Ras Siôn Corn am ddim i Hosbis Dewi Sant.November 17, 2021 9:11 amDechreuwch eich dathliadau Nadolig fel Siôn Corn Read More
Mae’r Goeden Oleuadau yn dychwelyd i Landrillo-yn-Rhos y Nadolig hwn
Mae’r Goeden Oleuadau yn dychwelyd i Landrillo-yn-Rhos y Nadolig hwnOctober 21, 2021 5:29 pmCofiwch eich anwyliaid y Nadolig hwn trwy gyflwynoRead More

Hosbis Dewi Sant yn derbyn hwb ariannu gan Sefydliad B&Q
Hosbis Dewi Sant yn derbyn hwb ariannu gan Sefydliad B&QOctober 21, 2021 4:59 pm  Mae Hosbis Dewi Sant, elusen wedi’i lleolRead More

Dros £2500 wedi’i godi er cof am Woody
Dros £2500 wedi’i godi er cof am WoodyOctober 21, 2021 4:32 pm  Daeth cymuned dwymgalon Eglwysbach at ei giRead More

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO