CARTREF

Elusen leol sy’n darparu gofal hosbis am ddim i oedolion ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

Newyddion Diweddaraf yr Hosbis

BRYSON YN GWOBRWYO ELUSENNAU HOSBIS LLEOL TRWY EI YMGYRCH AILGYLCHU
BRYSON YN GWOBRWYO ELUSENNAU HOSBIS LLEOL TRWY EI YMGYRCH AILGYLCHU2023/06/02Mae Bryson Recycling wedi cyfrannu bron i £6000 i ddwy elusen leol trwy ei ymgyrch “Gwobrau Ailgylchu” sy’n ceisio rhoi hwb i gyfraddau ailgylchu lleol tra’n codi arian i elusennau. Mae Bryson Recycling yn rhedeg tair Canolfan Ailgylchu yn ardal Cyngor Sir Ddinbych yn y Rhyl, Dinbych ac Abergele, a dwy ganolfan yn ardal CyngorRead More
Dros £9000 wedi’i godi er cof am ddyn lleol, Wayne McCabe
Dros £9000 wedi’i godi er cof am ddyn lleol, Wayne McCabe2023/06/02Daeth ffrindiau, teulu a chyd-gydnabod Clwb Pêl-droed Glan Conwy at ei gilydd i godi arian er cof am Wayne McCabe, a oedd yn aelod ers tro byd. Yn drist bu farw Wayne McCabe ar ôl derbyn gofal gan Hosbis Dewi Sant, felly tyrrodd ei ffrindiau at ei gilydd i godi arian at yr elusen leol.Read More
Teyrnged ffrind gorau i’w diweddar dad
Teyrnged ffrind gorau i’w diweddar dad2023/05/03Mae Litah Atans-Mcintyre yn bwriadu cwblhau Ras y Gader er cof am dad ei ffrind gorau. Yn un o’r rasys caletaf yng Nghymru fe ellir dadlau, ar Fai 20fed bydd Litah yn rhoi cynnig ar y ras gan ddringo bron 3000 troedfedd i gopa Pen y Gader ei hun. Yn cychwyn yn Nolgellau, mae’r rasRead More

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO