SUT ARIENNIR NI

Mae cost blynyddol cynnal gwasanaethau Hosbis Dewi Sant dros £5 miliwn.

Derbynnir llai na 9% o’n cyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol.

INCWM

Ionawr – Rhagfyr 2019

Incwm

 • Loteri Hosbis £615,123
 • Gwerthiannau Siop £1,526,042
 • Cymynroddau £983,559
 • Codi arian £540,688
 • Eraill gan gynnwys Caffi Dewi £601,965
 • Rhoddau Er Côf £153,353
 • Cyfraniadau £196,781
 • GIG/Llywodraeth y Cynulliad £499,748
 • Grantiau £152,594

 • Rhaid i Hosbis Dewi Sant godi dros £3 miliwn bob blwyddyn i ddarparu ei gwasanaethau – mae hynny’n fwy nag £8000 y diwrnod neu £351 yr awr.
 • Rydym yn derbyn £491,918 oddi wrth y GIG, ond hyd yn oed wedyn mae’n rhaid i ni godi o leiaf £2.5 miliwn bob blwyddyn gyda chymorth ein cymuned leol.
 • Cafodd cyfanswm incwm yr Hosbis yn 2015 ei ariannu gan gyfraniad o 14% gan y GIG ac 86% drwy godi arian yn y gymuned.
 • Am bob £1 a gyfrannodd y GIG, rhoddodd y gymuned leol £7.
 • Mae cymunedau a busnesau lleol yn hanfodol fel ffynonellau cefnogi, gyda 84% o incwm yn dod o roddion, cymynroddion, digwyddiadau codi arian, manwerthu a loteri

Bob blwyddyn, mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol i dros 1000 o bobl a’u teuluoedd yn siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Ni fyddem yn gallu gwneud hyn heb gefnogaeth anhygoel a haelioni pobl leol.
Byddai:-
£5  yn talu am brydau claf am ddiwrnod
£5  yn talu am orchudd meddygol – eitem hanfodol ar gyfer gofal claf
£10 yn talu am ddeunyddiau celf a chrefft i’n cleifion Gofal Dydd eu mwynhau
£10 yn helpu talu am ‘focs atgofion’, i gleifion greu anrheg i’w hanwyliaid
£25 yn darparu sesiwn arbenigol cefnogi mewn profedigaeth
£25 yn talu am sesiwn therapi cyflenwol ar gyfer claf neu ofalwr, a allai gynnwys tyluniad aromatherapi ac adweitheg.
£30 yn talu am ofal bore neu brynhawn gan un o’n gweithwyr cefnogi
£50 yn talu am amrywiaeth o olewon aromatherapi i helpu cleifion ymlacio yn yr Hosbis
£75 yn talu am gynnal un matres lliniaru gwasgedd am un flwyddyn
£270 yn talu am gynnal un gyrrwr chwistrell am un flwyddyn
£390 yn talu am fis o gyflenwad ocsigen
£1000  yn talu am un crynhöwr ocsigen
£1200 yn helpu i brynu matres arbenigol ar gyfer gwely Claf Mewnol
£1200 yn talu am yrrwr chwistrell i gleifion ei ddefnyddio pan fo’i angen fwyaf
£8425 yn talu am gostau cynnal gwasanaethau’r Hosbis am ddiwrnod

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO