SWYDDFA’R WASG

DATGANIADAU DIWEDDARAF I’R WASG

Newyddlen yr Hosbis – ‘Bywyd’

Bywyd yw ein newyddlen chwemisol, sy’n rhoi’r newydd diweddaraf ichi am yr hyn sy’n digwydd yn Hosbis Dewi Sant.
I ddarllen y rhifyn diweddaraf, cliciwch yma:

Cliciwch yma i danysgrifio i’n rhestr bostio

ANERCHIADAU’R HOSBIS

Ydy eich grŵp neu sefydliad yn edrych am siaradwr?
Buasem yn falch iawn i ddod i siarad â’ch grŵp am waith Hosbis Dewi Sant a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl leol. Nid ydym yn gofyn am ffi, ond derbyniwn roddion i Hosbis Dewi Sant yn ddiolchgar. Os gwelwch yn dda ffoniwch : 01492 879058 neu e-bostiwch

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO