SWYDDFA’R WASG

DATGANIADAU DIWEDDARAF I’R WASG

Dihangwch am y diwrnod yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant
Dihangwch am y diwrnod yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi SantApril, 2022Pa un a ydych yn newydd iddi ynteu’n arbenigwr, Read More
Bryson yn “gwobrwyo” elusennau lleol mewn ymgyrch ailgylchu newydd
Bryson yn “gwobrwyo” elusennau lleol mewn ymgyrch ailgylchu newyddApril, 2022Mae Bryson Recycling wedi ymuno â dau gyngor lleoRead More
Derbyniwch her badlfyrddio elusennol gyffrous gyda Tudur Owen
Derbyniwch her badlfyrddio elusennol gyffrous gyda Tudur OwenApril, 2022Mae’r comedïwr Tudur Owen ar fin cymryd rhan meRead More
Dywedwch ia i’r wisg a chefnogi Hosbis Dewi Sant ar eich diwrnod arbennig.
Dywedwch ia i’r wisg a chefnogi Hosbis Dewi Sant ar eich diwrnod arbennig.April, 2022Ar lawr cyntaf siop elusen Hosbis Dewi Sant yng NgRead More
3 miliwn o gamau at ofal hosbis lleol!
3 miliwn o gamau at ofal hosbis lleol!March, 2022Bydd staff yn Nelson Myatt Solicitors yn camu i fyRead More
Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalon
Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalonMarch, 2022Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig ynRead More
Her 50 i 500 – tîm Cartrefi Conwy yn codi £2,095 at ofal diwedd oes lleol
Her 50 i 500 – tîm Cartrefi Conwy yn codi £2,095 at ofal diwedd oes lleolMarch, 2022Mae naw o gydweithwyr Cartrefi Conwy wedi dod at eRead More
Yn gwneud sblash i ddangos cefnogaeth i’w Hosbis oedolion leol
Yn gwneud sblash i ddangos cefnogaeth i’w Hosbis oedolion leolMarch, 2022Heriodd dros 160 o gefnogwyr dewr y tywydd a phlymRead More
Penwythnos elusennol yn codi £1350 at hosbis leol i oedolion.
Penwythnos elusennol yn codi £1350 at hosbis leol i oedolion.March, 2022Gan weithio mewn partneriaeth â KM Travel o BarnsRead More

SWYDDOG CYFATHREBU

Gall ein swyddog cyfathrebu, Marie Lidgett helpu os ydych yn chwilio am wybodaeth bellach ynglŷn â gofal lliniarol lleol, ein elusen a’i gweithgareddau codi arian.
I gysylltu â ni os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett ar 01492 873675 (llinell uniongyrchol), 01492 879058 neu E-BOSTIWCH

ANERCHIADAU’R HOSBIS

Ydy eich grŵp neu sefydliad yn edrych am siaradwr?
Buasem yn falch iawn i ddod i siarad â’ch grŵp am waith Hosbis Dewi Sant a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl leol. Nid ydym yn gofyn am ffi, ond derbyniwn roddion i Hosbis Dewi Sant yn ddiolchgar. Os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett: 01492 873675 neu e-bostiwch

Newyddlen yr Hosbis – ‘Bywyd’
Bywyd yw ein newyddlen chwemisol, sy’n rhoi’r newydd diweddaraf ichi am yr hyn sy’n digwydd yn Hosbis Dewi Sant.
I ddarllen y rhifyn diweddaraf, cliciwch yma:

Os hoffech chi dderbyn ein newyddlenni rheolaidd cliciwch yma.

E-CYLCHLYTHYRAU

Rydym yn cynhyrchu e-gylchlythyr misol sy’n darparu’r wybodaeth i diweddaraf i chi am Hosbis Dewi Sant a sut y gallwch chi helpu. Os hoffech chi dderbyn copi, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu ar 01492 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO