SWYDDFA’R WASG

DATGANIADAU DIWEDDARAF I’R WASG

SWYDDOG CYFATHREBU

Gall ein swyddog cyfathrebu, Marie Lidgett helpu os ydych yn chwilio am wybodaeth bellach ynglŷn â gofal lliniarol lleol, ein elusen a’i gweithgareddau codi arian.
I gysylltu â ni os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett ar 01492 873675 (llinell uniongyrchol), 01492 879058 neu E-BOSTIWCH

ANERCHIADAU’R HOSBIS

Ydy eich grŵp neu sefydliad yn edrych am siaradwr?
Buasem yn falch iawn i ddod i siarad â’ch grŵp am waith Hosbis Dewi Sant a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl leol. Nid ydym yn gofyn am ffi, ond derbyniwn roddion i Hosbis Dewi Sant yn ddiolchgar. Os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett: 01492 873675 neu e-bostiwch

Newyddlen yr Hosbis – ‘Bywyd’
Bywyd yw ein newyddlen chwemisol, sy’n rhoi’r newydd diweddaraf ichi am yr hyn sy’n digwydd yn Hosbis Dewi Sant.
I ddarllen y rhifyn diweddaraf, cliciwch yma:

Os hoffech chi dderbyn ein newyddlenni rheolaidd cliciwch yma.

E-CYLCHLYTHYRAU

Rydym yn cynhyrchu e-gylchlythyr misol sy’n darparu’r wybodaeth i diweddaraf i chi am Hosbis Dewi Sant a sut y gallwch chi helpu. Os hoffech chi dderbyn copi, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu ar 01492 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO