SWYDDFA’R WASG

DATGANIADAU DIWEDDARAF I’R WASG

Yn rhedeg 50 milltir er budd ‘Staff hosbis anhygoel’
Yn rhedeg 50 milltir er budd ‘Staff hosbis anhygoel’July, 2021Wedi’i ysbrydoli gan y gofal a’r gefnogaeth a Read More
’Paned llawn gofal yn codi miloedd at ofal hosbis lleol
’Paned llawn gofal yn codi miloedd at ofal hosbis lleolJuly, 2021Er gwaethaf cyfyngiadau Covid, ymgasglodd preswylwRead More
Cefnogwch eich Hosbis leol – Dewch yn #500Calon Hosbis
Cefnogwch eich Hosbis leol – Dewch yn #500Calon HosbisJuly, 2021Mewn ymgais i godi arian y mae’i fawr angen at eRead More
Owen yn dringo’r Wyddfa ddwywaith ar fachlud haul er mwyn Gofal Hosbis leol
Owen yn dringo’r Wyddfa ddwywaith ar fachlud haul er mwyn Gofal Hosbis leolJuly, 2021Ysbrydolwyd Owen Hughes, sy’n ddeg mlwydd oed acRead More
Ras Hwyl 1km Nick Beer yn Dychwelyd
Ras Hwyl 1km Nick Beer yn DychwelydJuly, 2021Mae Hosbis Dewi Sant yn gwahodd y rheini sy’n rhRead More
Ymunwch ag Ymgyrch #500Calon Hosbis Dewi Sant!
Ymunwch ag Ymgyrch #500Calon Hosbis Dewi Sant!June, 2021Mae cyn-wirfoddolwr elusen gofal lliniarol Kathy BRead More
Cyrraedd copa’r Wyddfa ar fachlud haul i Hosbis Dewi Sant
Cyrraedd copa’r Wyddfa ar fachlud haul i Hosbis Dewi SantJune, 2021Clymodd dros hanner cant o gefnogwyr yr hosbis garRead More
Amlosgfa’n rhoi £10,000 i Hosbis Dewi Sant
Amlosgfa’n rhoi £10,000 i Hosbis Dewi SantJune, 2021Cyflwynodd Amlosgfa Bae Colwyn, sydd wedi’i lleoRead More

SWYDDOG CYFATHREBU

Gall ein swyddog cyfathrebu, Marie Lidgett helpu os ydych yn chwilio am wybodaeth bellach ynglŷn â gofal lliniarol lleol, ein elusen a’i gweithgareddau codi arian.
I gysylltu â ni os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett ar 01492 873675 (llinell uniongyrchol), 01492 879058 neu E-BOSTIWCH

ANERCHIADAU’R HOSBIS

Ydy eich grŵp neu sefydliad yn edrych am siaradwr?
Buasem yn falch iawn i ddod i siarad â’ch grŵp am waith Hosbis Dewi Sant a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl leol. Nid ydym yn gofyn am ffi, ond derbyniwn roddion i Hosbis Dewi Sant yn ddiolchgar. Os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett: 01492 873675 neu e-bostiwch

Newyddlen yr Hosbis – ‘Bywyd’
Bywyd yw ein newyddlen chwemisol, sy’n rhoi’r newydd diweddaraf ichi am yr hyn sy’n digwydd yn Hosbis Dewi Sant.
I ddarllen y rhifyn diweddaraf, cliciwch yma:

Os hoffech chi dderbyn ein newyddlenni rheolaidd cliciwch yma.

E-CYLCHLYTHYRAU

Rydym yn cynhyrchu e-gylchlythyr misol sy’n darparu’r wybodaeth i diweddaraf i chi am Hosbis Dewi Sant a sut y gallwch chi helpu. Os hoffech chi dderbyn copi, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu ar 01492 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO