SWYDDFA’R WASG

DATGANIADAU DIWEDDARAF I’R WASG

Rhowch her i’ch hun a chymryd rhan mewn ras i’ch hosbis leol.
Rhowch her i’ch hun a chymryd rhan mewn ras i’ch hosbis leol.October, 2021Wedi blwyddyn i ffwrdd, mae digwyddiadau rhedeg ynRead More
Rhannu Diwrnod Priodas gyda Hosbis Leol
Rhannu Diwrnod Priodas gyda Hosbis LeolOctober, 2021Am fod yn Ŵr a Gwraig yn fuan, bydd David Coe a LRead More
50 yn 500 – Her Elusen Gorfforaethol
50 yn 500 – Her Elusen GorfforaetholOctober, 2021A oes gan eich tîm yr hyn sydd ei eisiau i droi Read More
Pier Bangor i Bier Llandudno er budd dwy elusen leol.
Pier Bangor i Bier Llandudno er budd dwy elusen leol.October, 2021Ar ddydd Sadwrn, 18fed Medi cwblhaodd Dr. Ashok HaRead More
Ras yn Llandudno yn codi £1400 at Hosbis Oedolion
Ras yn Llandudno yn codi £1400 at Hosbis OedolionSeptember, 2021Fe wnaeth trefnwyr Ras 10K Flynyddol Nick Beer, KaRead More
50 Twll wedi’u Cwblhau!!
50 Twll wedi’u Cwblhau!!September, 2021Ar ddydd Gwener 27ain Awst, fe wnaeth Adrian Owen,Read More
Ni all Elsa aros i gymryd rhan yn y “Westshore Walkies”!
Ni all Elsa aros i gymryd rhan yn y “Westshore Walkies”!September, 2021Ymunwch ag Elsa a’i ffrindiau y penwythnos yma aRead More
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leol
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leolSeptember, 2021Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar dîm gwych o wiRead More
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leol
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leolSeptember, 2021Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar dîm gwych o wiRead More

SWYDDOG CYFATHREBU

Gall ein swyddog cyfathrebu, Marie Lidgett helpu os ydych yn chwilio am wybodaeth bellach ynglŷn â gofal lliniarol lleol, ein elusen a’i gweithgareddau codi arian.
I gysylltu â ni os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett ar 01492 873675 (llinell uniongyrchol), 01492 879058 neu E-BOSTIWCH

ANERCHIADAU’R HOSBIS

Ydy eich grŵp neu sefydliad yn edrych am siaradwr?
Buasem yn falch iawn i ddod i siarad â’ch grŵp am waith Hosbis Dewi Sant a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl leol. Nid ydym yn gofyn am ffi, ond derbyniwn roddion i Hosbis Dewi Sant yn ddiolchgar. Os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett: 01492 873675 neu e-bostiwch

Newyddlen yr Hosbis – ‘Bywyd’
Bywyd yw ein newyddlen chwemisol, sy’n rhoi’r newydd diweddaraf ichi am yr hyn sy’n digwydd yn Hosbis Dewi Sant.
I ddarllen y rhifyn diweddaraf, cliciwch yma:

Os hoffech chi dderbyn ein newyddlenni rheolaidd cliciwch yma.

E-CYLCHLYTHYRAU

Rydym yn cynhyrchu e-gylchlythyr misol sy’n darparu’r wybodaeth i diweddaraf i chi am Hosbis Dewi Sant a sut y gallwch chi helpu. Os hoffech chi dderbyn copi, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu ar 01492 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO