DATGANIADAU DIWEDDARAF I’R WASG

SWYDDOG CYFATHREBU

Gall ein swyddog cyfathrebu, Marie Lidgett helpu os ydych yn chwilio am wybodaeth bellach ynglŷn â gofal lliniarol lleol, ein elusen a’i gweithgareddau codi arian.
I gysylltu â ni os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett ar 01492 873675 (llinell uniongyrchol), 01492 879058 neu E-BOSTIWCH

ANERCHIADAU’R HOSBIS

Ydy eich grŵp neu sefydliad yn edrych am siaradwr?
Buasem yn falch iawn i ddod i siarad â’ch grŵp am waith Hosbis Dewi Sant a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl leol. Nid ydym yn gofyn am ffi, ond derbyniwn roddion i Hosbis Dewi Sant yn ddiolchgar. Os gwelwch yn dda ffoniwch Marie Lidgett: 01492 873675 neu e-bostiwch

Newyddlen yr Hosbis – ‘Bywyd’
Bywyd yw ein newyddlen chwemisol, sy’n rhoi’r newydd diweddaraf ichi am yr hyn sy’n digwydd yn Hosbis Dewi Sant.
I ddarllen y rhifyn diweddaraf, cliciwch yma:

Os hoffech chi dderbyn ein newyddlenni rheolaidd cliciwch yma.

E-CYLCHLYTHYRAU

Rydym yn cynhyrchu e-gylchlythyr misol sy’n darparu’r wybodaeth i diweddaraf i chi am Hosbis Dewi Sant a sut y gallwch chi helpu. Os hoffech chi dderbyn copi, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu ar 01492 879058.