Ydych chi eisiau gweithio yn rhywle lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Os gwelwch yn dda edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol.

  • Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr Cyfeirnod y Swydd : 2018-026 Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr Oriau : 35 yr wythnos Yn fodlon ystyried ceisiadau gan y rheini sy’n dymuno gweithio’n Rhan-Amser Cyflog : £18,000 – £22,500 y flwyddyn am 35 awr yr wythnos byddai ar sail pro-rata i’r oriau a weithir ar gyfer rhan-amser Lleoliad : Llandudno Os oes gennych brofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr, mae hwn yn ...