Ydych chi eisiau gweithio yn rhywle lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Os gwelwch yn dda edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol.

  • Arweinydd Tîm Wrth Gefn ar gyfer Siopau Hosbis Ynys Môn Rhif cyfeirnod swydd: 2019-047 Arweinydd Tîm Wrth Gefn ar gyfer Siopau Hosbis Ynys Môn Lleoliad : Ynys Môn Oriau : 28 awr yr wythnos (unrhyw 4 diwrnod o 7) A ydych chi’n weithiwr manwerthu proffesiynol sydd am wneud gwahaniaeth? Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm hunanysgogol i reoli ein siopau dros Ynys Mon Yn gweithredu fel llysgennad i’n helusen, byddwch yn ...
  • Meddyg Mewn Gofal Lliniarol Cyfeirnod Swydd: 2019-003RA Cyfle Swydd – Meddyg Mewn Gofal Lliniarol – Hosbis Dewi Sant, Llandudno Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm amlddisgyblaethol ymroddedig dan arweiniad meddyg ymgynghorol sy’n darparu gofal lliniarol arbenigol i gleifion preswyl ar gyfer Gogledd-Orllewin Cymru. Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’u tîm meddygol sefydlog sy’n ...