Ydych chi eisiau gweithio yn rhywle lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Os gwelwch yn dda edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol.

  • Swyddi yn Caffi Dewi yn Oriel Môn Hosbis Dewi Sant – Caffi Dewi yn Oriel Môn Mae nifer o gyfleoedd cyffrous ar gael yn Cafe Dewi, Oriel Mon, Llangefni. Mae’r Caffi dan reolaeth newydd a chaiff ei ail-lansio o fis Ebrill 2019. Mae’r swyddi canlynol ar gael: Porthor Cegin Barista/Staff Gweini Swyddi llawn a rhan-amser ar gael. Mae’r gallu i gydfathrebu’n Gymraeg yn hanfodol. Bydd y swyddi hyn yn cau ...
  • Meddyg Mewn Gofal Lliniarol Cyfeirnod Swydd: 2019-003RA Cyfle Swydd – Meddyg Mewn Gofal Lliniarol – Hosbis Dewi Sant, Llandudno Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm amlddisgyblaethol ymroddedig dan arweiniad meddyg ymgynghorol sy’n darparu gofal lliniarol arbenigol i gleifion preswyl ar gyfer Gogledd-Orllewin Cymru. Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’u tîm meddygol sefydlog sy’n ...