Ydych chi eisiau gweithio yn rhywle lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Os gwelwch yn dda edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol.

  • Swyddog Marchnata
    Swyddog  Marchnata  Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Marchnata profiadol ymuno â thîm Hosbis Dewi Sant yn un o’r cyfnodau datblygu pwysicaf yn hanes ugain mlynedd yr elusen. Beth fydd y swydd Swyddog Marchnata hon yn ei olygu? Yn atebol i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu, byddwch fel Swyddog Marchnata yn cyfathrebu trwy gyfrwng y Saesneg a thrwy ...
  • Porter Cegin – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni (2020-090)
    Teitl y Swydd:                                   Porter Cegin – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni    Oriau Gwaith:                                    Gweithio 5 diwrnod o bob 7 Cyfeirnod:                                          2020-009  Bydd deiliad y swydd yn cefnogi tîm arlwyo Café Dewi, gan sicrhau bod y gegin yn cael ei rhedeg yn effeithlon, tra byddir yn cynnal safonau glân, hylan a diogel o fewn ...
  • Staff Blaen Tŷ Wrth Gefn – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni (2020-010)
    Staff Blaen Tŷ Wrth Gefn – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni Cyfeirnod swydd 2020-010 Mae angen staff Blaen Tŷ i lenwi sifftiau fel y bo angen, yn ôl anghenion y busnes. Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac ar eu menter eu hun, mewn amgylchedd prysur, sy’n darparu safon uchel o wasanaeth. Mae’r ...