Archebwch ymlaen llaw cyn gollwng eich rhoddion yng Nghanolfan Roddion leol Hosbis Dewi Sant.

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o 26 o siopau ar draws Gogledd-Orllewin Cymru, yn gwerthu dillad, bric-a-brac a dodrefn ail-law o ansawdd da. Diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned, mae siopau’r Hosbis yn cynhyrchu ffrwd incwm hollbwysig i’r Hosbis. Ers ailagor Canolfannau Rhoddion Hosbis Dewi Sant ym mis Mehefin, mae system archebu newydd ynRead more ⟶

Clwb Busnes Gogledd Cymru yn cynnal Cwis Ar-lein Rhithiol a Raffl gyda Rupert Moon

Ar bnawn dydd Iau’r 24ain o Fedi 2020 am 6 o’r gloch, bydd Clwb Busnes Gogledd Cymru yn cynnal Cwis Ar-lein Rhithiol a Raffl gyda’r Cwisfeistr Rupert Moon, cyn-chwaraewr Rygbi’r Undeb rhyngwladol i Gymru, er budd Hosbis Dewi Sant. Fel llawer o ddigwyddiadau eraill eleni, mae’r cwis corfforaethol blynyddol wedi’i addasu ychydig o’r noson ‘Profi’rRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO