Her weiren wib er mwyn elusen!

Mae gwraig saith deg un mlwydd oed o Landrillo-yn-Rhos wedi ymgofrestru i reidio’r weiren wib gyflymaf yn y byd i godi arian hanfodol i elusen sy’n darparu gofal diwedd oes anhepgor i bobl ar draws Gogledd-Orllewin Cymru. Ar Fai 26ain, bydd Norah Evans yn mentro i’r entrychion uwchben Chwarel y Penrhyn, Bethesda ar gyflymder oRead more ⟶

Dyn o Landrillo-yn-Rhos yn concro hanner marathon Caergybi mewn tywydd stormus ac yn codi cannoedd o bunoedd i hosbis leol

Ar ddydd Sadwrn 11eg Ionawr, fe wnaeth Seghir Messamah, sy’n 63 mlwydd oed, redeg Hanner Marathon lethol Endurancelife Ynys Môn dros dir arfordirol garw ac ar hyd clogwyni, a chael ei waldio gan wynt a glaw’r gaeaf wrth wneud hynny. Dechreuodd y ras 14.7 milltir ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi ac roedd yn dilyn taithRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO