– Prif Weithredwr Hosbis yn mentro i uchderau newydd i godi arian i Hosbis Dewi Sant

Wedi’i enwebu gan ei gydweithwyr, mae Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant wedi ymgofrestru i gymryd rhan mewn her sy’n cael ei thanio gan adrenalin ym mis Medi, ynghyd â thîm o gefnogwyr anturus yr Hosbis. Bydd abseiliad yr Hosbis yn gweld codwyr arian mentrus yn dilyn camre mêts gwersyll ‘I’m a celebrity’ yRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO