: Ffrindiau pedair coes yn codi arian y mae’i fawr angen i elusen gofal lliniarol leol!

Mae Hosbis Dewi Sant Llandudno, elusen gofal lliniarol leol, yn gwahodd cefnogwyr yr Hosbis i gofrestru eu ci ar gyfer digwyddiad ‘’West Shore Walkies’’ ar 26/09/21. Mae cofrestru yn £5 y ci, sy’n cynnwys bag pethau da. Bydd yr holl elw’n mynd yn uniongyrchol i Hosbis Dewi Sant. Bydd y daith gerdded 5km yn dilynRead more ⟶

Staff twymgalon yn enwebu Hosbis Dewi Sant fel eu dewis o Elusen y Flwyddyn.

Mae cydweithwyr o gwmni wedi’i leoli yn Llanberis wedi dangos eu cefnogaeth i ofal hosbis lleol ac wedi dewis Hosbis Dewi Sant fel Elusen y Flwyddyn iddynt. Mae staff o Siemens Healthineers wedi dechrau cynllunio blwyddyn o weithgaredd codi arian ac fel rhan o’u cefnogaeth maen nhw newydd roi pum mainc picnic i’r elusen diweddRead more ⟶

– Croeso i bawb! Ymunwch yng Nghwis a Raffl Ar-lein Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru er budd hosbis leol.

Unwaith eto, mae Hosbis Dewi Sant yn gwahodd cefnogwyr lleol i brofi’u gwybodaeth a rhoi’u meddwl ar waith yn erbyn rhai o’r meddyliau disgleiriaf yng Ngogledd Cymru yng Nghwis Corfforaethol Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru (NWBC). Ar nos Iau 16eg Medi 2021 am 6pm, bydd NWBC yn cynnal Cwis a Raffl Ar-lein drwy Zoom, gyda’rRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO