Ailddyfeisiwch eich hun yn 2023!

Cefnwch ar y chwiw ‘Blwyddyn Newydd Fi Newydd’ yn 2023 a gwneud rhywbeth gwirioneddol gwerth chweil i chi eich hun! Bob blwyddyn gwnawn Addunedau Blwyddyn Newydd, dim ond i 80% ohonyn nhw fethu yn y mis cyntaf! Eleni, paham na wnewch chi rywbeth gwahanol, hyd yn oed drastig! Os ydych yn chwilio am her newyddRead more ⟶

Her Llwybr y Pererinion yn codi dros £1000 at ofal hosbis lleol.

Rhoddodd dau ffrind o Lanberis eu hesgidiau ar eu traed a cherdded i godi arian ac ymwybyddiaeth i elusen diwedd oes, Hosbis Dewi Sant. (Bet ad Gareth) Cerddodd Bet (Elizabeth) Huws a Gareth Roberts daith 47.8 milltir o Lwybr y Pererinion o’r 10fed i’r 16eg Mai (yn cyd-daro ag Wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr yng Nghymru).Read more ⟶

Cyrraedd copa’r Wyddfa ar fachlud haul i Hosbis Dewi Sant

Clymodd dros hanner cant o gefnogwyr yr hosbis gareiau’u hesgidiau cerdded  a chyrraedd copa mynydd uchaf Cymru er budd gofal diwedd oes lleol. (Tîm Fferylliaeth Ysbyty Glan Clwyd) Wedi’i gynllunio’n wreiddiol ar gyfer mis Mai 2020, digwyddodd Machlud Haul Yr Wyddfa Hosbis Dewi Sant ddeuddeg mis yn ddiweddarach na’r amserlen. I sicrhau digwyddiad diogel oRead more ⟶

Chris Williams yn Codi Arian i Hosbis Dewi Sant am y Trydydd Tro!

I ddathlu’i Ben-blwydd yn 47 oed, beiciodd Chris Williams o Gonwy, ac o Fae Colwyn yn wreiddiol 164 milltir gyda’i ffrind Stuart McDonald, gan godi arian y mae’i fawr angen i Hosbis Dewi Sant,  elusen gofal lliniarol leol sydd wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru. Mae Chris, Swyddog Gwarant yng Nghorfflu Hyfforddiant Corfforol y Fyddin FrenhinolRead more ⟶

Her Marathon er budd Hosbis Dewi Sant

Her Marathon Fferyllfa er budd Hosbis Dewi Sant Mae tîm o naw o staff o Fferyllfa Craig y Don, sydd wedi’i lleoli ym Meddygfa Craig y Don, wedi tynnu’r llwch oddi ar eu hesgidiau cerdded ar gyfer her marathon i godi arian y mae’i fawr angen i Hosbis Dewi Sant. Cymerodd staff y Fferyllfa ranRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO