Hosbis Dewi Sant yn ennill gwobr Cadernid ac Arloesedd am fenter codi arian Geifr Y Gogarth.

Cafodd yr elusen gofal lliniarol leol ei chyhoeddi’n enillydd balch gwobr Twristiaeth Go North Wales am gadernid ac arloesedd mewn seremoni gyflwyno ddiweddar. Ym mis Ebrill 2020, yn dilyn y sylw byd-eang i eifr Y Gogarth yn cymryd strydoedd gweigion Llandudno drosodd yn y Cyfnod Clo, fe wnaeth Tîm Cynhyrchu Incwm Hosbis Dewi Sant greuRead more ⟶

Staff yn mynd i ysbryd y Nadolig ac yn cefnogi eu hosbis leol.

Mae Work Panel Ltd, sy’n rheoli Canolfannau Busnes Bryn Eirias a Phlas Eirias ym Mae Colwyn Bay, yn trefnu Diwrnod Jymper Nadolig ar Ragfyr 10fed i’w staff i gyd. Fel rhan o’u hymdrechion codi arian Nadoligaidd, byddan nhw’n trefnu dwy gystadleuaeth ‘Ffeindio Enfys’ Hosbis Dewi Sant i’w staff hefyd. ‘Ffeindio Enfys’ ydi Cystadleuaeth Adfent NadoligRead more ⟶

Elusennau Lleol yn Elwa ar Wobrwyon Ailgylchu

Mae’r fenter gymdeithasol flaenllaw Bryson Recycling wedi rhoddi £6551 i dair elusen leol wedi’u lleoli yng Nghonwy trwy’u hymgyrch “Gwobrwyon Ailgylchu”. Trwy’r ymgyrch flynyddol arloesol yma mae Bryson yn rhoddi £1 i elusen am bob tunnell  o wastraff gardd sy’n cael ei gasglu trwy’r gwasanaeth casglu bin brown y maen nhw’n ei ddarparu ar ranRead more ⟶

Pwmpen anferth yn Tatws Trading yn codi cannoedd o bunnoedd i elusen leol

Trwy gydol mis Hydref, fe wnaeth Tatws Trading masnachwr ffrwythau a llysiau ffres yn Llandudno gynnal Cystadleuaeth Nos Galan Gaeaf i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Roedd y Bwmpen Anferthol o’r enw ‘Mozza’ ar ddangos yn Tatws Trading yn Builder Street West yn Llandudno – roedd ymwelwyr â’r siop yn gallu dyfalu pwysau’r bwmpenRead more ⟶

Seremoni goleuo Coeden Oleuadau Llandrillo-yn-Rhos yn mynd yn rhithiol

O ystyried sefyllfa pethau ar hyn o bryd, mae Clwb Rotari Llandrillo-yn-Rhos a Hosbis Dewi Sant wedi gorfod gwneud penderfyniad ofnadwy o anodd ynglŷn â seremoni Oleuo Coeden Oleuadau eleni yn Llandrillo-yn-Rhos. Mae wedi’i benderfynu, er mwyn diogelwch pawb, y bydd y seremoni oleuo ar ddydd Sul 28ain Tachwedd yn digwydd yn rhithiol yn awrRead more ⟶

Elusen yn lansio’i detholiad cyntaf erioed o byjamas i’r teulu i godi arian at ofal hosbis lleol i oedolion.

Yn dilyn ceisiadau gan ei chefnogwyr, mae Hosbis Dewi Sant  wedi rhyddhau casgliad newydd o byjamas i’r teulu, mewn union bryd ar gyfer y Nadolig. Mae’r dewis yn cynnwys pyjamas i blant ac i oedolion, gyda dyluniad hwyliog yn lliwiau porffor a gwyrdd disglair yr Hosbis. Mae breichiau a choesau’r wisg  gysgu wedi’u haddurno âRead more ⟶

Optegwyr lleol yn cefnogi’r Daith Gerdded Atgofion Nadolig gyntaf erioed i hosbis oedolion.

Mae Hosbis Dewi Sant ar fin cynnal ei thaith gerdded Atgofion Nadolig gyntaf ar ddydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr gyda chefnogaeth busnes lleol fel y prif noddwr. Bydd Gareth Roberts Opticians, darparwyr gwasanaethau gofal llygaid, yn garedig iawn yn noddi’r digwyddiad codi arian sy’n digwydd yn Llandudno y mis nesaf. Eleni, yn lle cael parti Nadolig,Read more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO