“That’s Entertainment!” – Grŵp Pantomeim Glan Conwy yn codi £2000 at hosbis leol i oedolion

Ar ddydd Gwener 13eg Mai, fe wnaeth Grŵp Pantomeim Glan Conwy a’u ffrindiau berfformio “That’s Entertainment – teyrnged i Mr Entertainment Stuart Llan”  i helpu i godi arian at Hosbis Dewi Sant a fu’n helpu i ofalu am Stuart. Wedi’i threfnu gan Ian Morris a Sharon Doleman, mwynhaodd dros 100 o bobl noson o gerddoriaeth,Read more ⟶

Taith gerdded boblogaidd Ynys Môn Hosbis Dewi Sant yn dychwelyd i arfordir yr ynys – Dyma sut i ymuno!

Cerddwch lwybr arfordir Ynys Môn gyda Hosbis Dewi Sant, mwynhewch olygfeydd syfrdanol yr un pryd â gwneud gwahaniaeth i ofal diwedd oes lleol. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae’r elusen leol yn trefnu her gerdded ar Ynys Môn. Yn dilyn llwyddiant yr achlysur y llynedd, bydd her eleni’n darganfod ochr orllewinol yr ynys, oRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO