Gweithiwr Cymdeithasol – 2021-004

Gweithiwr Cymdeithasol – Hosbis Dewi Sant – 2021-004 Rydym yn chwilio am weithiwr cymdeithasol i ymuno â’n tîm clinigol. Mae gan yr Hosbis strategaeth a meddylfryd blaengar ac mae hwn yn gyfle gwych i helpu i lywio cyfeiriad ein gwasanaethau ar gyfer y dyfodol a chwarae rhan bwysig wrth ddarparu gwasanaeth o safon uchel i boblRead more ⟶

Swyddog Marchnata

Swyddog  Marchnata  Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Marchnata profiadol ymuno â thîm Hosbis Dewi Sant yn un o’r cyfnodau datblygu pwysicaf yn hanes ugain mlynedd yr elusen. Beth fydd y swydd Swyddog Marchnata hon yn ei olygu? Yn atebol i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu, byddwch fel Swyddog Marchnata yn cyfathrebu trwy gyfrwng yRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO