BRYSON YN GWOBRWYO ELUSENNAU HOSBIS LLEOL TRWY EI YMGYRCH AILGYLCHU

Mae Bryson Recycling wedi cyfrannu bron i £6000 i ddwy elusen leol trwy ei ymgyrch “Gwobrau Ailgylchu” sy’n ceisio rhoi hwb i gyfraddau ailgylchu lleol tra’n codi arian i elusennau. Mae Bryson Recycling yn rhedeg tair Canolfan Ailgylchu yn ardal Cyngor Sir Ddinbych yn y Rhyl, Dinbych ac Abergele, a dwy ganolfan yn ardal CyngorRead more ⟶

Teyrnged ffrind gorau i’w diweddar dad

Mae Litah Atans-Mcintyre yn bwriadu cwblhau Ras y Gader er cof am dad ei ffrind gorau. Yn un o’r rasys caletaf yng Nghymru fe ellir dadlau, ar Fai 20fed bydd Litah yn rhoi cynnig ar y ras gan ddringo bron 3000 troedfedd i gopa Pen y Gader ei hun. Yn cychwyn yn Nolgellau, mae’r rasRead more ⟶

Llwyddiant siop ar ôl trawsnewidiad!

Daeth cefnogwyr o bob cwr o’r ynys i ddathlu agoriad siop Hosbis Dewi Sant  yn Llangefni. Ar ddydd Llun, 17eg Ebrill gwelwyd y siop yn Llangefni yn ailagor ar ôl adnewyddiad llwyr. Mae’r tîm wedi gweithio’n ddiflino y tu ôl i’r llenni i drawsnewid y siop flinedig yr olwg yn fan chwaethus i bawb eiRead more ⟶

Pytiwch dwll mewn un er mwyn eich hosbis leol!

Mae Hosbis Dewi Sant yn eich gwahodd i ymgymryd â’r her golffio unigryw yma. Mae’r nosweithiau’n ymestyn ac mae’r dyddiau’n oleuach, felly dyma’r adeg berffaith i fynd allan ar y maes golff! Pa un a ydych yn ffansïo’ch hun fel golffiwr proffesiynol neu’n rhywun newydd i’r gêm, rhowch sglein ar eich sgiliau a gwneud rhywbethRead more ⟶

Ffrindiau’n ymgymryd â mis o heriau i hosbis leol

Heriodd ffrindiau eu hunain i godi arian hollbwysig i helpu i ofalu am bobl yn eu cymunedau lleol. Fe wnaeth Paul Williams a Dean Seager, sy’n aelodau o Glwb Victoria yng Nghraig-y-Don, benderfynu y byddent, trwy gydol mis Chwefror, nid yn unig yn addo cael mis sych, sy’n ffordd boblogaidd o godi arian ac ynRead more ⟶

Codwr arian yn mynd ati i wneud ei hanner marathon gyntaf!

Aeth Lauren Whitehead ati i wneud Hanner Marathon Stafford i helpu i godi arian at yr elusen leol a ofalodd am ei thaid. Dechreuodd Lauren o Stoke on Trent redeg ym mis Hydref 2022 fel ffordd o gadw’n ffit. Daeth y rhedeg iddi’n fuan a bu iddi allu cynyddu ei gwytnwch o wneud rasys 5kRead more ⟶

Mae’r dreigiau yn ôl!

Hwyliwch ar gyfer y diwrnod allan eithaf i dîm wrth i Hosbis Dewi Sant groesawu Gŵyl y Cychod Draig flynyddol yn ôl. Mae Gŵyl y Cychod Draig yn ddigwyddiad codi arian blynyddol sy’n cynnwys traddodiadau Tsieinïaidd a ddechreuodd mwy na 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae rasio cychod Draig yn weithgaredd chwaraeon dŵr sy’n llawnRead more ⟶

Bachgen 13 oed yn concro’r Wyddfa er mwyn hosbis leol

Yn oriau mân 26ain Chwefror, dringodd Riley Smith Yr Wyddfa er cof am ei gefnder. Gosodod Riley, sy’n 13 oed, ac yn ddisgybl tra hoff yn Ysgol John Bright, her iddo ef ei hun o ymlwybro i gopa’r Wyddfa. Yn ddiamau’n teimlo braidd yn bryderus gan nad oedd yn siŵr beth i’w ddisgwyl, gwisgodd eiRead more ⟶

Cefnogwyr yn mynd am drochiad ben bore i hosbis leol

Anwesodd cefnogwyr dewr y dyfroedd oer a phlymio i mewn i Fôr Iwerddon ddydd Sadwrn diwethaf (25 Chwefror) ar Ail Drochiad Dewi Sant. Roedd yr haul yn tywynnu a’r ysbryd yn uchel wrth i’r ymdrochwyr redeg tuag at ymyl y traeth ar draeth Porth Eirias ym Mae Colwyn. Bu CFX Wellbeing mor garedig â gwirfoddoliRead more ⟶

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO