SIOPWCH GYDA NI

Mae’r arian a godir drwy’r siopau yn galluogi Hosbis Dewi Sant i barhau i ddarparu gwasanaethau heb gost i’r gymuned leol.

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28632,28634,28636,28638,28640,28642,28644,28646″ null=”” content_type=”image” id=”stage_shop_with_us” timeout=”5″ align=”alignright”]

AM EIN SIOPAU

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd Orllewin Cymru, s’yn gwerthu ddillad ail law, bric a brac a dodrefn o ansawdd da. Er mai elusen ydym ni, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau bach yr ydynt. Mae llwyddiant ein siopau o ganlyniad yr help a’r cymorth amhrisiadwy yr ydym yn ei gael gan wirfoddolwyr, sy’n gweithio’n agos gyda arweinwyr timau’r siopau.
Diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned, mae siopau’r Hosbis yn cynhyrchu ffrwd hanfodol o incwm rhagweladwy a chynaliadwy ar gyfer yr Hosbis.
Mae llwyddiant ein siopau yn dibynnu ar haelioni roddion o ansawdd rhagorol gan y cyhoedd. Diolch i chi.
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr drwy’r adeg, a byddai eich help a chefnogaeth yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Os gallech chi sbario ychydig o oriau yr wythnos, bydd arweinydd tîm eich siop leol wrth ei fodd clywed gennych.

Lleolydd siop

Get Directions

show options hide options

CANOLFAN RHODD

 

Canolfan Rhodd Hosbis Dewi Sant, Uned 8, Cwrt Roger Mostyn, Builder Street, Llandudno, LL30 1DR

01492 878 935

Gall yr uned hon dderbyn pob math o roddion i’r siopau gan gynnwys eitemau bach o ddodrefn.
Yr oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 9 yb tan 4 yp DYDDIAU SADWRN – 9yb-12 hanner dydd


Gellir trefnu casgliadau am ddim – os gwelwch yn dda ffoniwch am fanylion pellach.

EITEMAU Y GALLWN EU DERBYN

Byddwn yn ddiolchgar i dderbyn yr eitemau canlynol:

 • Dillad
 • Esgidiau
 • Nwyddau trydanol bach
 • Dodrefn
 • Bagiau llaw
 • Cyfwisgoedd (fel gwregysau, teis, sgarffiau ac ati)
 • Dillad gwely
 • Dodrefn meddal
 • Tsieina
 • Gwydr
 • Offer Cegin
 • Lluniau
 • Drychau
 • Llyfrau
 • Teganau
 • DVDs
 • CDs
 • Finyl

Mae’n ddrwg gennym, ond ni allwn dderbyn:

 • Duvets
 • Gobenyddion
 • Esgidiau rholio
 • Monitorau a bysellfyrddau cyfrifiadur
 • Setiau Teledu
 • Matresi
 • Stoc neu gymysgedd arwerthians cist car na werthwyd
 • Fideos
 • Casetiau
 • Chwaraewyr fideo
 • Gweithiau rhifynnol (cylchgronau/llyfrau)
 • Cambrenni Dillad
 • Helmedau Beic a Damwain
 • Hetiau Marchogaeth
 • Eitemau Trydanol Mawr/Nwyddau gwyn

SIOP ANRHEGION

Lleolir wrth y dderbynfa a Chaffi Dewi yn yr Hosbis. Rydym yn gwerthu amrywiaeth hardd o anrhegion newydd ac yn stocio eitemau tymhorol, sy’n ddelfrydol ar gyfer presantau. Yn ogystal â hyn, mae gennym lyfrau ail law.
Amseroedd agor: 9yb – 5yh dydd Llun – Ddydd Gwener.
Dewch am gipolwg, mae yna rywbeth i bawb.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO