SIOPWCH GYDA NI

Mae’r arian a godir drwy’r siopau yn galluogi Hosbis Dewi Sant i barhau i ddarparu gwasanaethau heb gost i’r gymuned leol.

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28632,28634,28636,28638,28640,28642,28644,28646″ null=”” content_type=”image” id=”stage_shop_with_us” timeout=”5″ align=”alignright”]

AM EIN SIOPAU

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd Orllewin Cymru, s’yn gwerthu ddillad ail law, bric a brac a dodrefn o ansawdd da. Er mai elusen ydym ni, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau bach yr ydynt. Mae llwyddiant ein siopau o ganlyniad yr help a’r cymorth amhrisiadwy yr ydym yn ei gael gan wirfoddolwyr, sy’n gweithio’n agos gyda arweinwyr timau’r siopau.
Diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned, mae siopau’r Hosbis yn cynhyrchu ffrwd hanfodol o incwm rhagweladwy a chynaliadwy ar gyfer yr Hosbis.
Mae llwyddiant ein siopau yn dibynnu ar haelioni roddion o ansawdd rhagorol gan y cyhoedd. Diolch i chi.
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr drwy’r adeg, a byddai eich help a chefnogaeth yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Os gallech chi sbario ychydig o oriau yr wythnos, bydd arweinydd tîm eich siop leol wrth ei fodd clywed gennych.

Lleolydd siop

Bala

43 High Street, Bala LL23 7AF, UK

01678 521415


Directions

Beaumaris

8 Castle Street, Beaumaris, LL58 8AP

01248 811418 | Opening times: 9.30am - 4.30pm* (Mon - Sat) 10am 4pm (Sundays)


Directions

Benllech

The Square, Benllech, Tyn-y-Gongl LL74 8SW, UK

01248 852546


Directions

Blaenau Ffestiniog

23a High Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3AE, UK

01766 831185


Directions

Colwyn Bay

34 Penrhyn Road, Colwyn Bay LL29 8LG

01492 533166 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Colwyn Bay Furniture Shop

15/19 Station Road, Colwyn Bay LL29 8BP, UK

01492 530471 | Openings times: Monday - Friday 9.30am -4.30am * Saturday 10am - 4pm


Directions

Conwy

23 High Street, Conwy, LL32 8DE

01492 573628 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Craig y Don

21 Queens Rd, Craig y Don, LL30 1AZ

01492 860192 | Opening times 9.30am - 4.30pm* include Bridal & occasion wear


Directions

Craig y Don (Furniture & vintage)

14 Queens Road, Craig y Don, LL30 1AZ

01492 870662 | Opening times: 11am - 4pm*


Directions

Criccieth

47 High Street, Criccieth LL52 0EY, UK

01766 522812


Directions

Dolgellau

1&2 Jubilee Buildings, Smithfield Street, Dolgellau LL40 1AA, UK

01341 422378


Directions

Dolgellau (2)

Harri’s, Central Buildings, Eldon Square, Crosby Buildings, Dolgellau LL40 1PS, UK

01341 421327


Directions

Donation Centre - Llandudno

Unit 8, Cwrt Roger Mostyn, Builder Street, Llandudno LL30 1DR, UK

01492 877701


Directions

Donation Centre - Mochdre

Donation Centre, Unit 1C, Quinton Hazell Enterprise Parc, Glan y Wern Rd, Mochdre, Colwyn Bay, LL28 5BS

01492 547836 | Opening Times: Monday – Friday 8.30am – 4.30pm


Directions

Harlech

Shop 2, Castle Court, Harlech LL46 2YE, UK

01766 781081


Directions

Holyhead

9 Stanley Street, Holyhead LL65 1HG, UK

01407 764 261


Directions

Llandudno

9 Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UU

01492 871751 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Llandudno Discount Shop

23 Madoc St, Llandudno LL30 2TL, United Kingdom

Opening times: 10am - 4pm


Directions

Llandudno Junction

155 Conwy Road, Llandudno Junction, LL31 9EG

01492 573917 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Llanfairpwll

Estate House, Holyhead Road, Llanfairpwllgwyngyll LL61 5TX, UK

01248 713077


Directions

Llangefni

10 High Street, Llangefni LL77 7LT, UK

01248 724972


Directions

Llanrwst

3 Watling Street, Llanrwst, LL26 0LS

01492 641516 | Opening times: 10am - 4pm*


Directions

Menai Bridge

2 High Street, Menai Bridge LL59 5EE, UK

01248 715961


Directions

Porthmadog

142 High Street, Porthmadog, LL49 9NU

01766 513155 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Pwllheli

84 High St, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RR

01758 703105 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Reuse Shop Mochdre

Mochdre Household Recycling Centre, Bron-Y-Nant Rd, Mochdre LL28 4YL

01492 541849 | Opening times: seven days a week. 9am - 4.30pm


Directions

Rhos on Sea

31 Penrhyn Avenue, Rhos on Sea, LL28 4PS

01492 544569 | Opening Times: Mon - Fri: 9.30am - 4.30pm, Sat: 10am - 4pm *


Directions

Valley

Old Court House, Station Road, Valley, Holyhead LL65 3EB, UK

01407 749321


Directions

CANOLFAN RHODD

 

Canolfan Rhodd Hosbis Dewi Sant, Uned 8, Cwrt Roger Mostyn, Builder Street, Llandudno, LL30 1DR

01492 878 935

Gall yr uned hon dderbyn pob math o roddion i’r siopau gan gynnwys eitemau bach o ddodrefn.
Yr oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 9 yb tan 4 yp DYDDIAU SADWRN – 9yb-12 hanner dydd


Gellir trefnu casgliadau am ddim – os gwelwch yn dda ffoniwch am fanylion pellach.

EITEMAU Y GALLWN EU DERBYN

Byddwn yn ddiolchgar i dderbyn yr eitemau canlynol:

 • Dillad
 • Esgidiau
 • Nwyddau trydanol bach
 • Dodrefn
 • Bagiau llaw
 • Cyfwisgoedd (fel gwregysau, teis, sgarffiau ac ati)
 • Dillad gwely
 • Dodrefn meddal
 • Tsieina
 • Gwydr
 • Offer Cegin
 • Lluniau
 • Drychau
 • Llyfrau
 • Teganau
 • DVDs
 • CDs
 • Finyl

Mae’n ddrwg gennym, ond ni allwn dderbyn:

 • Duvets
 • Gobenyddion
 • Esgidiau rholio
 • Monitorau a bysellfyrddau cyfrifiadur
 • Setiau Teledu
 • Matresi
 • Stoc neu gymysgedd arwerthians cist car na werthwyd
 • Fideos
 • Casetiau
 • Chwaraewyr fideo
 • Gweithiau rhifynnol (cylchgronau/llyfrau)
 • Cambrenni Dillad
 • Helmedau Beic a Damwain
 • Hetiau Marchogaeth
 • Eitemau Trydanol Mawr/Nwyddau gwyn

SIOP ANRHEGION

Lleolir wrth y dderbynfa a Chaffi Dewi yn yr Hosbis. Rydym yn gwerthu amrywiaeth hardd o anrhegion newydd ac yn stocio eitemau tymhorol, sy’n ddelfrydol ar gyfer presantau. Yn ogystal â hyn, mae gennym lyfrau ail law.
Amseroedd agor: 9yb – 5yh dydd Llun – Ddydd Gwener.
Dewch am gipolwg, mae yna rywbeth i bawb.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO