SIOPWCH GYDA NI

Mae’r arian a godir drwy’r siopau yn galluogi Hosbis Dewi Sant i barhau i ddarparu gwasanaethau heb gost i’r gymuned leol.

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28632,28634,28636,28638,28640,28642,28644,28646″ null=”” content_type=”image” id=”stage_shop_with_us” timeout=”5″ align=”alignright”]

AM EIN SIOPAU

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd Orllewin Cymru, s’yn gwerthu ddillad ail law, bric a brac a dodrefn o ansawdd da. Er mai elusen ydym ni, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau bach yr ydynt. Mae llwyddiant ein siopau o ganlyniad yr help a’r cymorth amhrisiadwy yr ydym yn ei gael gan wirfoddolwyr, sy’n gweithio’n agos gyda arweinwyr timau’r siopau.
Diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned, mae siopau’r Hosbis yn cynhyrchu ffrwd hanfodol o incwm rhagweladwy a chynaliadwy ar gyfer yr Hosbis.
Mae llwyddiant ein siopau yn dibynnu ar haelioni roddion o ansawdd rhagorol gan y cyhoedd. Diolch i chi.
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr drwy’r adeg, a byddai eich help a chefnogaeth yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Os gallech chi sbario ychydig o oriau yr wythnos, bydd arweinydd tîm eich siop leol wrth ei fodd clywed gennych.

Lleolydd siop

  Get Directions

  show options hide options

  CANOLFAN RHODD

   

  Canolfan Rhodd Hosbis Dewi Sant, Uned 8, Cwrt Roger Mostyn, Builder Street, Llandudno, LL30 1DR

  01492 878 935

  Gall yr uned hon dderbyn pob math o roddion i’r siopau gan gynnwys eitemau bach o ddodrefn.
  Yr oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 9 yb tan 4 yp DYDDIAU SADWRN – 9yb-12 hanner dydd


  Gellir trefnu casgliadau am ddim – os gwelwch yn dda ffoniwch am fanylion pellach.

  EITEMAU Y GALLWN EU DERBYN

  Byddwn yn ddiolchgar i dderbyn yr eitemau canlynol:

  • Dillad
  • Esgidiau
  • Nwyddau trydanol bach
  • Dodrefn
  • Bagiau llaw
  • Cyfwisgoedd (fel gwregysau, teis, sgarffiau ac ati)
  • Dillad gwely
  • Dodrefn meddal
  • Tsieina
  • Gwydr
  • Offer Cegin
  • Lluniau
  • Drychau
  • Llyfrau
  • Teganau
  • DVDs
  • CDs
  • Finyl

  Mae’n ddrwg gennym, ond ni allwn dderbyn:

  • Duvets
  • Gobenyddion
  • Esgidiau rholio
  • Monitorau a bysellfyrddau cyfrifiadur
  • Setiau Teledu
  • Matresi
  • Stoc neu gymysgedd arwerthians cist car na werthwyd
  • Fideos
  • Casetiau
  • Chwaraewyr fideo
  • Gweithiau rhifynnol (cylchgronau/llyfrau)
  • Cambrenni Dillad
  • Helmedau Beic a Damwain
  • Hetiau Marchogaeth
  • Eitemau Trydanol Mawr/Nwyddau gwyn

  SIOP ANRHEGION

  Lleolir wrth y dderbynfa a Chaffi Dewi yn yr Hosbis. Rydym yn gwerthu amrywiaeth hardd o anrhegion newydd ac yn stocio eitemau tymhorol, sy’n ddelfrydol ar gyfer presantau. Yn ogystal â hyn, mae gennym lyfrau ail law.
  Amseroedd agor: 9yb – 5yh dydd Llun – Ddydd Gwener.
  Dewch am gipolwg, mae yna rywbeth i bawb.

  Close

  Request For My Information

   
  Close

  Request For Account Deletion

  Close

  Request For Information Deletion

  Close

  General Request / Query To DPO