Mae’r arian a godir drwy’r siopau yn galluogi Hosbis Dewi Sant i barhau i ddarparu gwasanaethau heb gost i’r gymuned leol.

AM EIN SIOPAU

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd Orllewin Cymru, s’yn gwerthu ddillad ail law, bric a brac a dodrefn o ansawdd da. Er mai elusen ydym ni, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau bach yr ydynt. Mae llwyddiant ein siopau o ganlyniad yr help a’r cymorth amhrisiadwy yr ydym yn ei gael gan wirfoddolwyr, sy’n gweithio’n agos gyda arweinwyr timau’r siopau.
Diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned, mae siopau’r Hosbis yn cynhyrchu ffrwd hanfodol o incwm rhagweladwy a chynaliadwy ar gyfer yr Hosbis.
Mae llwyddiant ein siopau yn dibynnu ar haelioni roddion o ansawdd rhagorol gan y cyhoedd. Diolch i chi.
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr drwy’r adeg, a byddai eich help a chefnogaeth yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Os gallech chi sbario ychydig o oriau yr wythnos, bydd arweinydd tîm eich siop leol wrth ei fodd clywed gennych.

Lleolydd siop

Beaumaris

8 Castle Street, Beaumaris, LL58 8AP

01248 811418 | Opening times: 9.30am - 4.30pm* (Mon - Sat) 10am 4pm ( Sundays)


Directions

Colwyn Bay

34 Penrhyn Road, Colwyn Bay LL29 8LG

01492 533166 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Colwyn Bay Furniture Shop

15/19 Station Road, Colwyn Bay LL29 8BP, UK

01492 533166 | Openings times: Monday - Friday 9.30am -4.30am * Saturday 10am - 4pm


Directions

Conwy

23 High Street, Conwy, LL32 8DE

01492 573628 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Craig y Don

21 Queens Rd, Craig y Don, LL30 1AZ

01492 860192 | Opening times 9.30am - 4.30pm* include Bridal & occasion wear


Directions

Craig y Don (Furniture & vintage)

14 Queens Road, Craig y Don, LL30 1AZ

01492 870662 | Opening times: 11am - 4pm*


Directions

Donation Centre - Mochdre

Donation Centre, Unit 1C, Quinton Hazell Enterprise Parc, Glan y Wern Rd, Mochdre, Colwyn Bay, LL28 5BS

01492 878935 | Opening Times: Monday – Friday 8.30am – 4.30pm Saturdays 9am - 12.30pm


Directions

Llandudno

9 Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UU

01492 871751 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Llandudno Discount Shop

23 Madoc St, Llandudno LL30 2TL, United Kingdom

Opening times: 10am - 4pm


Directions

Llandudno Junction

155 Conwy Road, Llandudno Junction, LL31 9EG

01492 573917 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Llanrwst

3 Watling Street, Llanrwst, LL26 0LS

01492 641516 | Opening times: 10am - 4pm*


Directions

Porthmadog

142 High Street, Porthmadog, LL49 9NU

01766 513155 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Pwllheli

84 High St, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RR

01758 703105 | Opening times: 9.30am - 4.30pm*


Directions

Reuse Shop Mochdre

Mochdre Household Recycling Centre, Bron-Y-Nant Rd, Mochdre LL28 4YL

01492 541849 | Opening times: seven days a week. 9am - 4.30pm


Directions

Rhos on Sea

31 Penrhyn Avenue, Rhos on Sea, LL28 4PS

01492 544569 | Opening Times: Mon: 10am - 4pm, Tues - Fri: 9.30am - 4.30pm Sat: 10am - 4pm *


Directions

CANOLFAN RHODD

 

Canolfan Rhodd Hosbis Dewi Sant, Uned 8, Cwrt Roger Mostyn, Builder Street, Llandudno, LL30 1DR

01492 878 935

Gall yr uned hon dderbyn pob math o roddion i’r siopau gan gynnwys eitemau bach o ddodrefn.
Yr oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 9 yb tan 4 yp DYDDIAU SADWRN – 9yb-12 hanner dydd


Gellir trefnu casgliadau am ddim – os gwelwch yn dda ffoniwch am fanylion pellach.

EITEMAU Y GALLWN EU DERBYN

Byddwn yn ddiolchgar i dderbyn yr eitemau canlynol:

 • Dillad
 • Esgidiau
 • Nwyddau trydanol bach
 • Dodrefn
 • Bagiau llaw
 • Cyfwisgoedd (fel gwregysau, teis, sgarffiau ac ati)
 • Dillad gwely
 • Dodrefn meddal
 • Tsieina
 • Gwydr
 • Offer Cegin
 • Lluniau
 • Drychau
 • Llyfrau
 • Teganau
 • DVDs
 • CDs
 • Finyl

Mae’n ddrwg gennym, ond ni allwn dderbyn:

 • Duvets
 • Gobenyddion
 • Esgidiau rholio
 • Monitorau a bysellfyrddau cyfrifiadur
 • Setiau Teledu
 • Matresi
 • Stoc neu gymysgedd arwerthians cist car na werthwyd
 • Fideos
 • Casetiau
 • Chwaraewyr fideo
 • Gweithiau rhifynnol (cylchgronau/llyfrau)
 • Cambrenni Dillad
 • Helmedau Beic a Damwain
 • Hetiau Marchogaeth
 • Eitemau Trydanol Mawr/Nwyddau gwyn

SIOP ANRHEGION

Lleolir wrth y dderbynfa a Chaffi Dewi yn yr Hosbis. Rydym yn gwerthu amrywiaeth hardd o anrhegion newydd ac yn stocio eitemau tymhorol, sy’n ddelfrydol ar gyfer presantau. Yn ogystal â hyn, mae gennym lyfrau ail law.
Amseroedd agor: 9yb – 5yh dydd Llun – Ddydd Gwener.
Dewch am gipolwg, mae yna rywbeth i bawb.