CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hanfodol i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

 

Mae’n costio dros £5 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 90% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned. Diolch

Digwyddiadau sydd i ddod 21/22

 

Codi Arian Ar-lein

 

Codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Beth am greu tudalen codi arian ar-lein am ddim a chasglu nawdd ar-lein:

Fel arall, gallwch gofrestru drwy Justgiving http://www.justgiving.com/stdavidshospice 
os byddai’n well gennych gael copi caled o ffurflen noddi, cysylltwch â’r Swyddfa Codi Arian ar
01492 873664

 

Am beth ydych’n aros?
Dechreuwch godi arian ar gyfer

Hosbis Dewi Sant NAWR!

 

11217603_10153833913973574_9058568353168269004_o
66235447_10158639594963574_5922530897822744576_o
66105059_10158639595428574_1958021155830890496_o
67204189_10158670928098574_2413296442350239744_o
60297871_10158477560838574_4818058651539341312_o
62057153_10158552597788574_8540694561477885952_o
64932670_10158618670283574_3944098987954405376_o
61803415_10158559398608574_1716614027808866304_o

St David’s Hospice is a member of the Fundraising Regulator – https://www.fundraisingregulator.org.uk/

Nwyddau Geifr y Gogarth

Bydd yr holl elw a godir drwy werthu’r nwyddau yn mynd yn syth i Hosbis Dewi Sant.

 Cefnogwch Hosbis Dewi Sant drwy siopa drwy Amazon Smile
Dewiswch Hosbis Dewi Sant fel yr elusen o’ch dewis, a bydd Amazon yn rhoi arian i ni heb unrhyw gost ychwanegol
Ffordd wych o gefnogi eich Hosbis oedolion leol heb unrhyw gost ychwanegol i chi!

Cyfarfod â'r tîm

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau Hosbis, ac am gydlynu digwyddiadau a drefnwyd gan y gymuned. Os hoffech godi arian i’r Hosbis, holwch am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol am godi arian i’r hosbis, ffoniwch nhw’n uniongyrchol ar 01492 873664 neu e-bostiwch

LLANDUDNO –
CARTREF GEIFR Y GOGARTH

Pan welwyd effaith pandemig COVID-19, yn ôl ym mis Mawrth 2020, daeth geifr y Gogarth o hyd i enwogrwydd byd-eang, pan gafodd eu gweld yn crwydro strydoedd gwag Llandudno.
Fe wnaeth wnaeth yr Hosbis fanteisio ar y cyfle, gan lansio ein Nwyddau Geifr y Gogarth.

Mae’r elw a godir yn cyfrannu yn fawr tuag at adfywio ein hamcangyfrif  £1,000,000 o golled o ganlyniad uniongyrchol i effaith y pandemig.

Ers hynny mae’r Geifr wedi dod yn fasgotiaid yr Hosbis, gan ymweld â’r Hosbis yn rheolaidd!

Other ways to support St David’s Hospice

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO