CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £5 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 90% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned. Diolch

All the money donated stays local and helps local people. (2)

Digwyddiadau 20/21

2021/22

11eg o Fedi 2021

5ed o Fedi 2021

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Codi Arian Ar-Lein

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein:

Cyfarfod y TÎm Codi Arian

Nwyddau Geifr y Gogarth

Bydd holl elw o werthiant y nwyddau yn mynd yn uniongyrchol i Hosbis Dewi Sant.

LLANDUDNO – Cartref Geifr y Gogarth

Pan ddechreuodd y cyfnod clo cyntaf, nol ym mis Mawrth 2020, derbyniodd ‘Geifr y Gogarth’ sylw ledled y byd, wrth iddynt grwydro lawr o’r Gogarth i fwynhau strydoedd gwag tref Llandudno.

Daeth enwogrwydd y geifr ar amser perffaith i’r Hosbis. Mewn ymdrech i adfer yr amcangyfrif o £1,000,000 o golledion, yn sgil effaith y pandemic, fe lansiwyd amrywiaeth o gynnyrch ‘Geifr y Gogarth’. Mae gwerthiant y nwyddau yn parhau i gyfrannu yn fawr tuag at sicrhau goroesiad yr Hosbis.

Mae’r Geifr bellach yn fascots i’r Hosbis, ac yn ymweld a’r Hosbis yn ddyddiol.

Galeri Digwyddiadau

11217603_10153833913973574_9058568353168269004_o
66235447_10158639594963574_5922530897822744576_o
66105059_10158639595428574_1958021155830890496_o
67204189_10158670928098574_2413296442350239744_o
60297871_10158477560838574_4818058651539341312_o
62057153_10158552597788574_8540694561477885952_o
64932670_10158618670283574_3944098987954405376_o
61803415_10158559398608574_1716614027808866304_o

Am beth ydych yn aros?
Dechreuwch godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant HEDDIW!

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO