CRONFA ADFERIAD 2020

2(1)

Mae cyllid Hosbis Dewi Sant wedi cael ei effeithio yn galed gan COVID-19. Yn fis Mawrth 2020 roedd yn rhaid i ni gau ein 26 o siopau a rhoi diwedd ar ein holl weithgareddau gwyneb wrth wyneb gan gynnwys digwyddiadau a chasgliadau arian loteri.

Mewn chwinciad, aeth hi’n nos ar 90% o’n gweithgaredd incwm  ond ar yr un adeg, rydym ni wedi cadw’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau clinigol yn agored i’r gymuned. Tra bod maint y niwed yn y tymor hir yn ddiarwybod , rydym yn gwybod y byddem dros £1 miliwn yn fyr ar beth sydd angen i ni godi yn 2020 er mwyn gadw drysau’r Hosbis ar agor. Gellwch fod yn sicr ein bod ddim yn aros yn llonydd. Rydym yn gwneud bob dim o fewn ein gallu tu ôl i’r llenni er mwyn cadw ein drysau a’n gwasanaethau yn agored i’r rhai sydd ein hangen. Ond mae angen eich help arnom…

Nod Cronfa Adferiad Hosbis Dewi Sant yw adfer £1 miliwn o bunnoedd o incwm colledig erbyn diwedd 2020 ac mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gyfrannu, yn syth o’ch cartref.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO