Ymgyrch adferiad – Gardd Llygaid y Dydd Hosbis Dewi Sant 

Mae Gardd Llygaid y Dydd Hosbis Dewi Sant yn ffordd arbennig iawn y gallwch gyfrannu at adferiad Hosbis Dewi Sant ar ôl COVID-19.

Am rodd o o leiaf £22.00 gallwch brynu blodyn Llygad y Dydd arbennig iawn, sydd wedi’i ddylunio yn benodol i Hosbis Dewi Sant gan y Ganolfan Haearnwaith Prydeinig (British Ironworks Centre) yn Sir Amwythig, er mwyn codi arian hollbwysig i’r Hosbis yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Pam llygad y dydd?

Rydym wedi dewis Llygad y Dydd gan ei fod yn symboleiddio diniweidrwydd, purdeb a ‘dechreuadau newydd’ sydd yn hanfodol yn ein barn ni wrth i ni edrych i’r dyfodol.
Mae’r llygad y dydd arbennig wedi’i wneud o fetel a’i cotio gyda phaent parhaol fel y gellir ei osod tu allan dros gydol y flwyddyn. Os nad oes ganddo’ch gardd gallwch dal i fwynhau’r blodyn unigryw hon dan do. Mae’r lliwiau yn cynrychioli lliwiau Hosbis Dewi Sant sydd yn gwneud y blodyn hwn yn hollol unigryw i’r Ymgyrch Adfer Gardd Llygaid y Dydd.

Mae’r syniad o greu’r Llygad y Dydd hefyd yn mynd ymhellach na chodi arian hollbwysig. Mae bob blodyn hefyd yn talu teyrnged i’r rhai yr ydym wedi colli mewn ffordd brydferth, o’r galon.

Mae’n rhaid i bob Llygad y Dydd wynebu rhyw fath o storm. Drwy brynu blodyn, gallwch gofio eich anwyliaid yn ystod yr amseroedd pryderus hyn, a byddwch hefyd yn rhan o hanes Hosbis Dewi Sant drwy helpu i’r Hosbis adfer ar ôl COVID-19.

Noder os gwelwch yn dda gan fod y Ganolfan Haerarnwaith Prydeinig ar gau oherwydd COVID-19 nid ydym yn disgwyl medru danfon eich Llygad y Dydd cyn diwedd Gorffennaf.

Mae’r isafswm rhodd o £22 yn cynnwys costau danfon

Maint: Cyfanswm uchder y llygad y dydd yw 50 cm a diamedr y fflurben yw 17 cm