GADAEL RHODD YN EICH EWYLLYS

Ysgrifennwch eich ewyllys AM DDIM heddiw, a chefnogwch Hosbis Dewi Sant yn y dyfodol.

Ydy ysgrifennu ewyllys yn rhywbeth rydych chi wedi bod yn bwriadu gwneud ond ‘heb ffeindio’r amser eto’?

Ydych chi’n credu fod bron i ddau draean o’r DU yn dal heb ysgrifennu ewyllys achos eu bod heb wneud yr amser?

Mae Hosbis Dewi Sant wedi partneru gydaa darparwr ysgrifennu ewyllys ar-lein “Beyond” i wneud y broses o ysgrifennu eich ewyllys mor syml â phosib, heb i chi orfod gadael eich cartref.

Gyda’r rhan fwyaf o bobl yn gweithio o adref, neu ar gennad am y dyfodol gweladwy mae’r Hosbis yn rhoi’r cyfle delfrydol i roi trefn ar eich pethau, amddiffyn eich anwyliaid a gadael rhodd fach i Hosbis Dewi Sant er mwyn amddiffyn dyfodol yr Hosbis.

Mae ewyllys sengl afrerol yn costio rhwng £90 a £150, ond mae ein partner ar-lein, Beyond, yn ei gynnig am ddim i chi er mwyn cefnogi Hosbis Dewi Sant drwy’r argyfwng presennol.  Does ddim rhaid i chi fod yn ddewin TGC hi gwblhau eich ewyllys ar-lein gan fod y broses yn hynod o hawdd.

Wnaeth Margaret, ein pennaeth Codi Arian, Marchnata a Chyfathrebu ysgrifennu ei hewyllys hi yn ddiweddar gan ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein. Dywedodd hi:

“Mae gen i gywilydd dweud, ond cymerodd hi’r bygythiad o COVID-19 i mi ddeffro o’r diwedd a rhoi trefn ar fy mhethau, drwy ysgrifennu ewyllys er mwyn amddiffyn fy anwyliaid rhag ofn i rywbeth ddigwydd i mi.

“Pedair wythnos yn ôl roeddwn i’n rhan o’r ganran o bobl brysur doedd heb fynd at i ysgrifennu ewyllys achos roedd y broses i weld yn drafferthus a doedd gen i ddim yr amser i wneud apwyntiad”.

Roedd defnyddio’r cynllun ysgrifennu ewyllys efo Beyond mor hawdd! Roedd y proses cam wrth gam yn fy ngalluogi i ysgrifennu ewyllys yn hawdd ac mae gen i bellach y gallu i fewngofnodi a newid manylion fy ewyllys unrhyw adeg”.

Wrth ysgrifennu fy ewyllys roeddwn i hefyd yn medru gadael rhodd fechan i hosbis Dewi Sant, mewn ymdrech i sicrhau rhan fach o ddyfodol yr Hosbis”.

Ni fydd rhodd i Hosbis Dewi Sant yn eich ewyllys yn costio ceiniog i chi yn ystod eich bywyd, ond gall hyn wneud gwahaniaeth enfawr ar ôl i chi basio.
Mae bob ewyllys ysgrifennir drwy wasanaeth ar-lein Beyond yn cael ei wirio gan arbenigwr cyfreithiol mewnol. Mae’r gwasanaeth clyfar rhyngweithiol yn gwneud ysgrifennu ewyllys yn ofnadwy o hawdd, yn enwedig i’r rhai sydd methu ffeindio’r amser, fel Margaret.

Dechreuwch y broses syml o ysgrifennu eich ewyllys:

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO