Ymunwch â Loteri’r Hosbis am ddim ond £1 yr wythnos

Mae Loteri’r Hosbis yn un o’r ffyrdd hawsaf a fwyaf rheolaidd y gallwch gefnogi Hosbis Dewi Sant.

Am daliad Debyd Uniongyrchol cyn lleied ag £4.34 y mis, gallwch helpu i’r Hosbis oroesi drwy COVID-19 a sicrhau bydd ein drysau yn aros ar agor yn y dyfodol.

Fydd eich £1 yr wythnos yn rhoi siawns i chi ennill £1000 bob dydd Gwener!


Mae Hosbis Dewi Sant yn hyrwyddo gamblo cyfrifol ac wedi cofrestru efo’r Comisiwn Gamblo. Am fwy o wybodaeth ewch i www.gamblingcomission.gov.uk. Rhaid i chwaraewyr fod dros 16 oed ac nid ydym yn medru derbyn taliadau drwy cerdyn credud.

Am bob £1 rydych yn rhoi, mae tua 59c yn cael ei wario yn benodol ar gleifion. Rydym yn buddsoddi’r gweddill yn ofalus er mwyn cynyddu ein nifer o aelodau yn ogystal â talu’r cronfeydd gwobrau.

.