Mae ein canolfannau rhoddion AR AGOR!

O ddydd Llun 22 Mehefin, byddwch yn gallu rhoi a gollwng nwyddau y gellir eu gwerthu gan yr hosbis gan ddefnyddio ein system archebu slot ar y ffôn o flaen llaw.

Bydd ein TAIR canolfan rhoddion ym Mochdre, Llandudno a Gaerwen yn gweithredu system gyrru drwodd ddiogel iawn (heb y Big Mac!).

RHAID i chi archebu slot ymlaen llaw trwy ffonio’ch uned leol gan ddefnyddio’r rhif ffôn canlynol: –

Mochdre – 01492 547836

Llandudno – 01492 877701

Gaerwen – 01248 858610

 

Rhodd Cymorth

Os ydych chi’n talu treth yn y DU, gall yr hosbis hawlio 25% ychwanegol o werth eich nwyddau a roddwyd unwaith y cânt eu gwerthu. Bydd hyn yn gymorth ychwaegol pwysig i ni yn yr amser caled yma.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud ydy llenwi a llofnodi ffurflen syml ar ôl cyrraedd. Fel arall, gallwch lawrlwytho ffurflen a dod â hi gyda’ch nwyddau.

COFIWCH!

 • Archebwch eich slot ymlaen llaw dros y ffôn yn unig. Nid oes gennym y gallu i archebu slotiau mewn unrhyw ffordd arall ac eithrio’r rhifau ffôn uchod.
 • Ewch ag eitemau swmpus fel dodrefn mawr neu soffas i Mochdre & Gaerwyn ac nid Llandudno. Mae’n bosib y gallwn eu pigo i fyny ond gall hyn gymryd peth amser.
 • Cofrestrwch i’n cynllun cymorth rhoddion manwerthu trwy lawrlwytho ffurflen, ei hargraffu a’i dwyn gyda chi neu drwy gofrestru pan gyrhaeddwch am eich slot.
 • Parchwch ein staff a’n gwirfoddolwyr, maen nhw’n gweithio’n galed iawn i wneud i hyn weithio o dan amgylchiadau anodd dros ben
 • Cadwch yn ddiogel ac ufuddhewch i’r system draffig
 • Edrychwch ar ein siop ar-lein i weld pa eitemau newydd y gallwch eu prynu i gefnogi’r Hosbis gan gynnwys ein nwyddau Gafr y Gogarth byd-enwog!

PEIDIWCH

 • Troi i fyny heb archebu slot. Byddwch yn cael eich troi i ffwrdd a bydd yn brofiad anodd i bawb.
 • Dod â nwyddau anniogel sydd angen mynd i ganolfan ailgylchu, unwaith eto bydd yn rhaid i ni eich troi chi i ffwrdd a bydd yn brofiad anodd i bawb.
 • Gweler y rhestr isod o eitemau na allwn eu derbyn.

GALLWN ni dderbyn:

 • Llyfrau, gemau a DVD’s
 • Teganau gyda labeli CE
 • eitemau trydanol
 • Dodrefn gyda labeli gwrthsefyll tân
 • Eitemau gardd
 • Dillad
 • Esgidiau
 • Carpiau cyflog

NI ALLWN dderbyn (o dan unrhyw amgylchiadau)

 • Argraffyddion
 • Bysellfyrddau cyfrifiaduron
 • Cabinetau teledu
 • Casetiau/tapiau fideo
 • Clustogau heb label diogelwch tân
 • Cylchgronau a gweithiau rhifynnol
 • Chwaraewyr fideos
 • Dyfeisiau diogelwch
 • Duvets a gobenyddion
 • Eitemau gofal (h.y. sba traed) – a ddefnyddiwyd
 • Esgidiau rholio
 • Gemau – anghyflawn
 • Gwelyau a matresi
 • Helmedau damwain
 • Llestri/gwydrau anghymharus – setiau anghyflawn
 • Monitorau cyfrifiaduron
 • Pethau hongian cotiau
 • Rygiau – budr
 • Pramiau – wedi baeddu a rhydu
 • Seddi ceir plant
 • Siwtcesys – canolig a mawr
 • Teganau – wedi torri

Lleoliadau canolfannau rhoi: –

Mochdre
Unit 1C, Quinton Hazell Enterprise Parc, Glan y Wern Rd Mochdre, Colwyn Bay LL28 5BS

Llandudno
Unit 8, Roger Mostyn Court, Builder St, Llandudno LL30 1DR

Gaerwen
Unit 14, Gaerwen Industrial Estate, Anglesey, LL60 6HR

Peidiwch ag anghofio – Ychwanegwch Cymorth Rhodd (Gift Aid) at eich rhodd.

Beth yw Cymorth Rhodd?
Mae cymorth Rhodd yn gynllun sydd yn galluogi i elusennau adfer treth ar rodd a wnaed gan dalwr treth yn y DU, sydd yn meddwl bydd eich rhoddion werth 25% yn fwy heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Os ydych yn ychwanegu Cymorth Rhodd i’ch rhoddion rydym ni’n medru adfer 25c gan y llywodraeth am bob £1 yr ydych yn rhoi i Hosbis Dewi Sant.

Sut i ychwanegu Cymorth Rhodd i’ch rhoddion?
Lawrlwythwch Ffurflen Datganiad Cymorth Rhodd, ei argraffu a’i chwblhau. Rhowch y ffurflen i mewn gyda’ch rhoddion os gwelwch yn dda.

Felly gallwn gynyddu maint eich rhoddion, heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

DIOLCH gymaint am gymryd rhan yn y Big Spring Clean, casglu eich nwyddau ac am eu harbed gartref i ni. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’n dyfodol.