Cysylltwch â ni heddiw, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych!

Beth bynnag yw eich rheswm dros gysyllty â ni, peidiwch ag oedi – rydym ni yma i helpu.
Os ydych yn dymuno gwneud cais i fod yn wirfoddolwr, os gwelwch yn dda cliciwch yma i gwblhau’r ffurflen gais gwirfoddoli. Diolch i chi.

Cyswlltwch

Hosbis Dewi Sant
Ffordd yr Abaty
Llandudno
Conwy
LL30 2EN
Ffôn: 01492 879058
Ffacs: 01492 872081

Cymdeithasu â ni!

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr A55 yng Nghyffordd 18 (a arwyddbostiwyd Deganwy)
Allanfa gyntaf oddi ar y gylchfan fawr (o Fangor) neu’r drydedd allanfa (o Gaer)
Ail allanfa o’r gylchfan nesaf ar i’r A546
Ail allanfa oddi ar y gylchfan fawr nesaf (a arwyddbostiwyd Deganwy)
Cariwch ymalawn drwy Ddeganwy, i mewn i Landudno
Ymlaen dros y gylchfan fach ar i Great Ormes Road, trowch i’r dde ar i Ffordd yr Abaty
Cymerwch y troad cyntaf i’r chwith i mewn i Hosbis Dewi Sant (mae maes parcio ar gael ar y safle)
Cod post – LL30 2EN