CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni heddiw, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych!

Beth bynnag yw eich rheswm dros gysyllty â ni, peidiwch ag oedi – rydym ni yma i helpu.
Os ydych yn dymuno gwneud cais i fod yn wirfoddolwr, os gwelwch yn dda cliciwch yma i gwblhau’r ffurflen gais gwirfoddoli. Diolch i chi.

Manylion Cyswllt

Hosbis Dewi Sant
Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy,
Gogledd Cymru LL30 2EN
Ffôn: 01492 879058

Hosbis Dewi Sant – Caergybi
Hosbis Dewi Sant, Uned Loeren Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi
Ynys Môn LL65 2QA
Ffôn: 03000 843 355
Tim Codi Arian Ynys Môn: 01248 858830

Hafan Dewi Sant (Bangor)
Penrhosgarnedd, Ysbyty Gwynedd, Bangor
Gwynedd
LL57 2DH
Ffôn: 01248 354300
Tim Codi Arian: 01248 858830

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO