CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni heddiw, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych!

Beth bynnag yw eich rheswm dros gysyllty â ni, peidiwch ag oedi – rydym ni yma i helpu.
Os ydych yn dymuno gwneud cais i fod yn wirfoddolwr, os gwelwch yn dda cliciwch yma i gwblhau’r ffurflen gais gwirfoddoli. Diolch i chi.

Cyswlltwch

Hosbis Dewi Sant
Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy,
Gogledd Cymru LL30 2EN
Fon 01492 879058

Canolfan Therapi Hafan Menai
Penrhosgarnedd, Ysbyty Gwynedd, Bangor
Gwynedd
LL57 2DH
Ffôn: 01248 354300

Tîm Gofal Lliniarol a
Gwasanaeth Nyrsio Hosbis yn y Cartref
Bodfan, Ysbyty Eryri
Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YE
Ffôn: 03000 851 667

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO