Jul
27
Sat
Ffair Haf Llandudno @ St David's Hospice
Jul 27 @ 11:00 am – 3:00 pm
Ffair Haf Llandudno @ St David's Hospice | Wales | United Kingdom

Bydd Hosbis Dewi Sant yn cynnal eu Ffair Haf Flynyddol ar ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019 ar dir yr Hosbis yn Abbey Road, Llandudno rhwng 11am a 3pm.

Fydd mynediad yn £1 i Oedolion a 50c i Blant. Bydd adloniant byw o 1130am a hefyd arddangosfa gan Ddawnswyr Morris Reflections Conwy. Bydd Caffi Dewi yn agor o 11 am-3pm yn gweini te / coffi a chacennau.

Bydd barbeciw yn gweini byrgyrs a chŵn poeth. Bydd gennym amrywiaeth o stondinau Hosbis gan gynnwys Tomos y Potel, Stondin Cacennau, Ffrwythau a Llysiau yn ogystal â stondinau gan fusnesau a chynhyrchwyr lleol. Bydd raffl ar y diwrnod hefyd gyda rhai gwobrau gwych. Digon o hwyl i blant gyda llawer ar gael i’r teulu cyfan.

Mae’r adran Codi Arian yn croesawu unrhyw roddion tuag at raffl y digwyddiad a gellir cysylltu â nhw ar 01492 873664. Derbynnir pob rhodd yn ddiolchgar.

Sep
8
Sun
Ras Lliwiau 2019 – Coed y Brenin @ Coed y Brenin
Sep 8 @ 10:00 am
Ras Lliwiau 2019 - Coed y Brenin @ Coed y Brenin | Ganllwyd | Wales | United Kingdom

Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cyhoeddi ein digwyddiad Ras Lliwiau ar safle gwych Coed y Brenin.

Heriwch eich hun i’r digwyddiad unigryw hwn ar hyd llwybr trawiadol Sarn Helen a chefnogwch eich hosbis leol. Mae ein digwyddiad yn ras sy’n addas ar gyfer rhedwyr unigol a theuluoedd lle mae cyfranogwyr yn cael cawod â phowdr lliw mewn gorsafoedd ar hyd y llwybr rasio.

Eleni, byddwn yn cynnal ein digwyddiad yng Nghoed y Brenin, safle o’r radd flaenaf ar gyfer llwybrau rhedeg a beicio mynydd a theithiau i’r teulu. Mae’r cyfleusterau hefyd yn cynnwys caffi arobryn, tri maes chwarae, gan gynnwys area lle chwarae rhydd lle gall plant fwynhau adeiladu cuddfannau. Mae gan Goed y Brenin hefyd gyfleusterau gwych fel cawod / ystafelloedd newid ar y safle.

Am fwy o wybodaeth ar y llwybr dilynwch y ddolen isod
http://runcoedybrenin.com/trails/

Mae gennym rasys ar gael i bob oedran a gallu – dewiswch o’n Ras 5KM neu Ras Hwyl 1KM

Bydd llwybrau yn cynnwys cymysgedd o dirweddau, bryniau ac yn cael eu dosbarthu fel ‘cymedrol’.

Cliciwch isod i gofrestru

£15 Cofrestru oedolion

Cofrestru plant (8-15 oed) * isafswm oedran 8

1KM ‘FUN RUN’

Cofrestrwch ar y diwrnod, £ 5 Oedolion, Plant AM DDIM

Sicrhewch eich lle drwy ddilyn y dolenni uchod neu drwy ffonio’r Swyddfa Codi Arian ar 01492 873664.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Codwyr Arian Gwynedd, Keri McKie keri.mckie@stdavidshospice.org.uk

Mae lleoedd yn gyfyngedig a byddant yn llenwi’n gyflym

Cymerwch yr her HEDDIW

Parcio yng Nghoed y Brenin
Y taliadau yw:
• £2 am 2 awr
• 40c am bob 20 munud ychwanegol
• Y tâl uchaf yw £7 y dydd
https://naturalresources.wales/days-out/places-to-visit/north-west-wales/coed-y-brenin-forest-park/coed-y-brenin-forest-park-visitor-centre/coed-y-brenin-forest-park-visitor-centre/?lang=en