Coeden Oleuadau 2021

Coeden Oleuadau – Llandrillo-yn-Rhos – Dydd Sul 28ain Tachwedd

Cofiwch eich anwyliaid y Nadolig hwn trwy gyflwyno golau ar Goeden Oleuadau’r Rotari, Hosbis Dewi Sant.

Gyda’r Gwyliau’n prysur agosáu, rydym yn deall yn Hosbis Dewi Sant fod y Nadolig yn gallu bod yn amser llawen yn ogystal ag yn amser emosiynol wrth inni gofio a meddwl am y rheini nad ydynt gyda ni mwyach gwaetha’r modd.

Am rodd o’ch dewis i’r Hosbis, fe’ch gwahoddir i gyflwyno golau ar Goeden Oleuadau Rotari yr Hosbis er cof am anwylyd ac i gefnogi gwaith yr Hosbis ar yr un pryd.

Am bob cyflwyniad, bydd cerdyn Coeden Oleuadau yn cael ei anfon atoch trwy’r post a bydd enwau’ch anwyliaid yn cael eu cofnodi yn ein ‘Llyfr Goleuadau’, a fydd ar gael i’w weld ar-lein trwy gydol 2022.

Gyda chyfyngiadau’n cael eu codi’n araf deg rydym yn obeithiol y byddwn yn gallu eich croesawu chi unwaith eto i seremoni Coeden Oleuadau 2021 yn Llandrillo-yn-Rhos.

Os na fyddwn yn gallu cael ein seremoni draddodiadol byddwn, yn lle hynny, yn rhannu seremoni oleuo rithiol a fydd yn cael ei phostio ar-lein ar ddydd Sul 28ain o Dachwedd am 4.30pm.

I weld y gwasanaeth, gellwch ymweld ag un o’r safleoedd canlynol:

Gwefan: www.stdavidshospice.org.uk

Facebook: /HosbisDewiSant

Twitter: @stdavidshospice

Gwefan Clwb Llandrillo-yn-Rhos: www.rotary-ribi.org/clubs/homepage.php?ClubID=1683

I gyflwyno golau ar y Goeden Oleuadau eleni ewch i www.stdavidshospice.org.uk,

e-bostiwch Rhian.jacobs@stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch y Tîm Codi Arian ar 01492 873664.

£
Gift Aid It Required
Cyfathrebu Hosbis
Personal Info

Donation Total: £100.00