AR GYFER GWEITHWYR GOFAL IECHYD PROFFESIYNOL

Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal lliniarol arbenigol i oedolion yng Ngogledd Orllewin Cymru sydd gydag afiechydon sy’n byrhau bywyd, gan gynnwys rhoi cymorth i’w teulu a gofalwyr.

Mae ein holl wasanaethau hosbis yn rhad ac am ddim.

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28847,28845,28843,28727″ null=”” content_type=”image” id=”stage_health_care_pros” timeout=”5″ align=”alignright”]

SYSTEM ATGYFEIRIO

Mae Hosbis Dewi Sant yn cydweithio’n agos gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Gogledd Cymru.
Mae cleifion yn cael eu hatgyfeirio i Hosbis Dewi Sant gan eu Meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, gan drafod eu hanghenion a chwblhau ffurflen atgyfeirio.
Lawrlwythwch ffurflen atgyfeirio yma: Ffurflen Atgyfeirio
I gael rhagor o wybodaeth am feini prawf derbyniad i’r Hosbis, neu i ddysgu mwy am sut gall Hosbis Dewi Sant helpu, ffoniwch (01492) 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO