YMWELD Â NI

AMSEROEDD YMWELD

Mae BUBBLE yn cynrychioli uchafswm o hyd at 6 o bobl ar y ffurflen.

Amgaeaf y ffurflen ymweld:

visitor Covid screening form updated 01.09.2021

Caniateir i bob Claf ddewis dim ond 6 o bobl gan gynnwys ffrindiau a theulu. Ni ellir newid y rhain unwaith yn eu lle.

Gall 2 berson ar y ffurflen ymweld ar unrhyw un adeg. Dim ond 6 o bobl i gyd sy’n cael eu caniatáu ar y ffurflen.

Rhaid i bob person lenwi ffurflen olrhain ac olrhain bob dydd gyda rhif ffôn a chod post

Ar bob ymweliad bydd angen i’r DDAU ymwelydd adrodd i’r Dderbynfa Cleifion Mewnol i lenwi ffurflen gwirio iechyd Covid 19 a mewngofnodi ar y daflen Ymwelwyr.

Gwisgwch un o’n 3 masgiau meddygol ply a golchi0 eich dwylo gyda’r diheintydd a ddarperir.

Mae’n BWYSIG IAWN eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau iechyd sydd gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref. Mae gennym gleifion eithriadol o wael yn yr hosbis.

Mae’r ymweliad yn llym am 1 awr 2pm tan 3pm a hefyd 1 awr 6pm – 7pm.

Gellir trefnu ymweliadau â ffenestri drwy apwyntiad ymlaen llaw. NI chaniateir i chi fynd i mewn i’r ystafell drwy’r drysau patio. Efallai bod ffenestr wedi’i hagor gan y nyrs ar ddyletswydd, os yw’r tywydd yn caniatáu. Yn anffodus, ni allwn ganiatáu unrhyw flodau oherwydd Rheoliadau Covid 19 a rheoli heintiau.

Diolch i ti am ein cadw ni i gyd yn ddiogel.

 

 

CYFARWYDDIADAU

Cyfarwyddiadau
Gadewch yr A55 yng Nghyffordd 18 (a arwyddbostiwyd Deganwy)
Allanfa gyntaf oddi ar y gylchfan fawr (o Fangor) neu’r drydedd allanfa (o Gaer)
Ail allanfa o’r gylchfan nesaf ar i’r A546
Ail allanfa oddi ar y gylchfan fawr nesaf (a arwyddbostiwyd Deganwy)
Cariwch ymalawn drwy Ddeganwy, i mewn i Landudno
Ymlaen dros y gylchfan fach ar i Great Ormes Road, trowch i’r dde ar i Ffordd yr Abaty
Cyntaf i’r chwith i fewn i Hosbis Dewi Sant (mae maes parcio ar gael ar y safle)
Cod post – LL30 2EN

Uned Loeren Hosbis Dewi Sant
Ysbyty Penrhos Stanley Caergybi
Ynys Môn LL65 2QA
03000 843 355

Canolfan Therapi Hafan Menai 
Penrhosgarnedd, Ysbyty Gwynedd, Bangor
Gwynedd
LL57 2DH
Tel: 01248 354300

RHIFAU CYSWLLT

Hosbis Dewi Sant
Ffordd yr Abaty, Llandudno,
Conwy, Gogledd Cymru
LL30 2EN
Tel: 01492 879058

Canolfan Therapi Hafan Menai 
Penrhosgarnedd, Ysbyty Gwynedd, Bangor
Gwynedd
LL57 2DH
Tel: 01248 354300

Uned Loeren Hosbis Dewi Sant
Ysbyty Penrhos Stanley Caergybi
Ynys Môn LL65 2QA
03000 843 355

Codi Arian: 01492 873664
Loteri: 0800 970 6242

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO