YMWELD Â NI

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28857,28855″ null=”” content_type=”image” id=”stage_visiting” timeout=”5″ align=”alignright”]

AMSEROEDD YMWELD

Nid oes cyfyngiad ar ymweliadau, ond rydym yn gofyn i ymwelwyr ystyried eraill sydd yn yr Hosbis, ac rydym yn ceisio ddiogelu preifatrwydd cleifion yn ystod prydau bwyd. Gall gleifion ofyn i staff gyfyngu amseroedd ymweld os ydynt yn teimol bod hyn yn briodol. Nid oes cyfyngiad ar ymweliadau, ond gofynnwn i ymwelwyr ystyried eraill sydd yn yr Hosbis, ac fe geisiwn ddiogelu preifatrwydd cleifion yn ystod prydau bwyd a gofynnir i ymwelwyr barchu amser personol y claf pan y mae nhw’n flinedig. Fel gofalwr, sicrhewch hefyd eich bod yn caniatáu eich hun i gael saib ac amser i ymlacio eich hun.

CAFFI DEWI

Oriau agor: 10yb – 4yh Dydd Llun – Ddydd Gwener
Caffi Dewi GwirfoddolwyrCaffi Dewi yw’r lle delfrydol i stopio am gappuccino ewynnog a lluniaeth ysgafn. Wedi’i leoli yn yr Hosbis ar Ffordd yr Abaty, wrth Lan Gorllewinol Llandudno, mae’r caffi yn fan cyfarfod poblogaidd i bobl leol a thwristiaid.
Yn ogystal i hyn, gwirfoddolwyr sy’n gwneud yr holl waith i redeg y caffi, a gyda phob paned rydych yn ei brynu, rydych yn cefnogi Hosbis Dewi Sant.trip-ymgynghorydd

CYFARWYDDIADAU

Cyfarwyddiadau
Gadewch yr A55 yng Nghyffordd 18 (a arwyddbostiwyd Deganwy)
Allanfa gyntaf oddi ar y gylchfan fawr (o Fangor) neu’r drydedd allanfa (o Gaer)
Ail allanfa o’r gylchfan nesaf ar i’r A546
Ail allanfa oddi ar y gylchfan fawr nesaf (a arwyddbostiwyd Deganwy)
Cariwch ymalawn drwy Ddeganwy, i mewn i Landudno
Ymlaen dros y gylchfan fach ar i Great Ormes Road, trowch i’r dde ar i Ffordd yr Abaty
Cyntaf i’r chwith i fewn i Hosbis Dewi Sant (mae maes parcio ar gael ar y safle)
Cod post – LL30 2EN

RHIFAU CYSWLLT

Hosbis (Cyffredinol) : 01492 879058
Codi Arian: 01492 873664
Loteri: 0800 970 6242

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO