When:
September 10, 2022 @ 9:30 am
2022-09-10T09:30:00+01:00
2022-09-10T09:45:00+01:00
Where:
Holyhead Breakwater Country Park
Holyhead Breakwater
Holyhead
UK
Cost:
Entry: £29
Contact:
Keri Mckie
01248 858 825

Anglesey Abseil

After the overwhelming success of the first ever St David’s Hospice Abseil in 2021, we are delighted to announce we are back for a second year.

Are you brave enough to take on the 120ft drop overlooking the stunning views of Holyhead Breakwater Park and beyond?

This event is perfect for individuals looking to take on a challenge or groups of friends/colleagues searching for a team social.

A fantastic location allowing for friends and family to come along and spectate, making the most the park has to offer.

Once you have registered, you will be supported by Gwynedd and Anglesey Area Fundraiser, Keri McKie. Providing ideas and support to enable you to reach your fundraising target.  Entry £29 *min. sponsorship £100.


Abseiliad Ynys Mon

Wedi llwyddiant ysgubol Abseiliad cyntaf erioed Hosbis Dewi Sant yn 2021, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi ein bod yn ôl am ail flwyddyn.

A ydych chi’n ddigon dewr i herio’r ddisgynfa 120 o droedfeddi yn edrych dros olygfeydd trawiadol Parc Morglawdd Caergybi a thu hwnt?

Mae’r digwyddiad hwn yn berffaith i unigolion sydd am dderbyn her neu grwpiau o ffrindiau/cydweithwyr sy’n chwilio am gyfarfod cymdeithasol i dîm.

Mae’n lleoliad gwych sy’n caniatáu i ffrindiau a theulu ddod draw a gwylio, gan wneud y gorau o’r hyn sydd gan y parc i’w gynnig.

Unwaith yr ydych wedi cofrestru, byddwch yn cael eich cefnogi gan Godwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn, Keri McKie, fydd yn darparu syniadau a chefnogaeth i’ch galluogi i gyrraedd eich targed codi arian.

Mynediad £29 yr un *Lleiafswm nawdd £100 yr un

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO