When:
July 9, 2022 all-day
2022-07-09T00:00:00+01:00
2022-07-10T00:00:00+01:00
Where:
From Rhosneigr to Holyhead Breakwater Park
Rhosneigr
UK
Cost:
£25 per person plus £100 minimum sponsorship
Contact:
Keri McKie
01248 858 830

Anglesey Coastal Path Walk 2022

A one day, 30km walk from Rhosneigr to Holyhead Breakwater Park.

We are back for our second year and another leg of the stunning Anglesey Coastal Path. This year will see the walk cover a section of the West coast, starting at Rhosneigr and finishing at the Holyhead Breakwater Park. Highlights of this spectatcular section of the coastal path include the South Stack Light house and passing through the stunning Trearddur Bay.

Approximately 30km of mixed terrain led by Anelu Aim Higher. We ask participants to park at Holyhead Breakwater Park, where they will then be collected by coach and transported to the start at Anglesey Golf Club, Rhosneigr. Once you have registered, you will be supported by Gwynedd and Anglesey Area Fundraiser, Keri McKie. Providing ideas and support to enable you to reach your fundraising target.

All funds raised will go towards the St David’s Hospice, Anglesey based with Ysbyty Penrhos Stanley, Holyhead.

Register here

Taith Gerdded Llwybr Arfordir Ynys Môn 2022

Taith gergged undydd o 30km Rosneigr i barc Morglawdd Caergybi

Rydym yn ôl am ein hail flwyddyn a chymal arall o Lwybr Arfordir Ynys Môn, sy’n drawiadol o hardd. Eleni bydd y daith yn mynd ar hyd rhan o arfordir y Gorllewin, gan gychwyn yn Rhosneigr a gorffen ym Mharc Morglawdd Caergybi. Mae uchafbwyntiau’r rhan ysblennydd yma o lwybr yr arfordir yn cynnwys Goleudy Ynys Lawd a mynd trwy Fae Trearddur, sy’n syfrdanol o hardd.

Tua 30km o dir cymysg dan arweiniad Anelu Aim Higher. Gofynnwn i’r rhai sydd am gymryd rhan barcio ym Mharc Morglawdd Caergybi, ble byddant yn cael eu casglu â choets a’u cludo i’r cychwyn yng Nghlwb Golff Ynys Môn, Rhosneigr. Unwaith yr ydych wedi cofrestru, byddwch yn cael eich cefnogi gan Godwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn, Keri McKie, a fydd yn cynnig syniadau a chefnogaeth i’ch galluogi i gyrraedd eich targed codi arian.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at Hosbis Dewi Sant, Ynys Mon a leolir o fewn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO