When:
April 10, 2020 @ 9:00 am – April 13, 2020 @ 11:59 pm
2020-04-10T09:00:00+01:00
2020-04-13T23:59:00+01:00
Where:
EICH TŶ / GARDD

Beth am gael ychydig o hwyl y Pasg hwn – ymunwch â  Campio Tu Mewn / Tu Allan y Pasg i Hosbis Dewi Sant 2020 a helpwch i godi arian hanfodol tuag at adferiad ein hosbis lleol ar ôl COVID19.

Beth am drio gwneud sefyllfa wael yn well?  Dewch a’r bobl yn eich cartref at ei gilydd i wersylla!

Gall fod yn unrhyw fath o babell, cysgod neu guddfan sy’n mynd â’ch ffansi. Gallwch ei osod neu ei adeiladu lle bynnag y dymunwch, cyn belled â’i yn eich cartref neu eich gardd. Efallai yng nghynhesrwydd eich lolfa, neu yn harddwch eich gardd gefn sydd newydd ei thacluso! Sefydlwch eich gwersyll ac addurnwch o a’i wneud yn gysurus am benwythnos o hwyl i’r teulu!

Os rhowch  rodd i Hosbis Dewi Sant, byddwch chi’n cael pecyn hwyl Campio Tu Mewn / Tu Allan y Pasg i Hosbis Dewi Sant 2020 i’w lawrlwytho sydd yn llawn syniadau gwych i’ch cadw’n brysur a chreu atgofion.

Bydd eich cyfraniad gwerthfawr i Hosbis Dewi Sant yn gwneud gwahaniaeth enfawr i sicrhau parhad gofal diwedd oes ar draws Gogledd orllewin Cymru.

Eich lolfa, ystafell wely, gardd…

Hoffwn glywed ganddoch!

Gadewch i ni wybod beth ydych yn ei wneud drwy roi eich lluniau ar ein tudalen Facebook neu ar Twitter gan ddefnyddio #campiopasghds

Os hoffech wneud gweithgaredd noddedig ar y penwythnos, hoffwn i chi greu tudalen Justgiving (am ddim) a’i rannu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.

Cysylltwch a:  Andrew Everley
Ebost: andrew.everley@stdavidshospice.org.uk