When:
July 27, 2019 @ 11:00 am – 3:00 pm
2019-07-27T11:00:00+01:00
2019-07-27T15:00:00+01:00
Where:
St David's Hospice
Abbey Rd
Llandudno LL30 2EN
UK
Contact:
Adrian Owen
01492 873664 ext 392

Bydd Hosbis Dewi Sant yn cynnal eu Ffair Haf Flynyddol ar ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019 ar dir yr Hosbis yn Abbey Road, Llandudno rhwng 11am a 3pm.

Fydd mynediad yn £1 i Oedolion a 50c i Blant. Bydd adloniant byw o 1130am a hefyd arddangosfa gan Ddawnswyr Morris Reflections Conwy. Bydd Caffi Dewi yn agor o 11 am-3pm yn gweini te / coffi a chacennau.

Bydd barbeciw yn gweini byrgyrs a chŵn poeth. Bydd gennym amrywiaeth o stondinau Hosbis gan gynnwys Tomos y Potel, Stondin Cacennau, Ffrwythau a Llysiau yn ogystal â stondinau gan fusnesau a chynhyrchwyr lleol. Bydd raffl ar y diwrnod hefyd gyda rhai gwobrau gwych. Digon o hwyl i blant gyda llawer ar gael i’r teulu cyfan.

Mae’r adran Codi Arian yn croesawu unrhyw roddion tuag at raffl y digwyddiad a gellir cysylltu â nhw ar 01492 873664. Derbynnir pob rhodd yn ddiolchgar.