When:
July 24, 2022 @ 11:00 am
2022-07-24T11:00:00+01:00
2022-07-24T11:15:00+01:00
Where:
Treborth Botantic Garden
Treborth Rd
Bangor LL57
UK
Cost:
£5 per person
Contact:
Chelsea Chamberlain
01248 858 830

Taith Gerdded Deuluol Noddedig – Carwch eich Hosbis

Rydym yn hynod o gyffroes i gyhoeddi digwyddiad newydd Hosbis Dewi Sant sydd yn addas i’r holl deulu.
Mae mis Gorffennaf yn nodi ein mis ymwybyddiaeth ‘Carwch eich Hosbis’, ac rydym yn gwahodd chi i ddod ag ymuno gyda ni i ddathlu’r gwaith mae’r hosbis yn ei wneud.

Felly os rydych yn gallu cerdded 30 milltir neu 3, dewch ar ben eich hun, gyda’ch plant neu eich neiniau a theidiau. Mae’r digwyddiad yn berffaith i’r holl deulu i fwynhau gyda’ch gilydd wrth gefnogi Hosbis Dewi Sant.
Mae’r daith gerdded syfrdanol hwn yn cymryd i mewn Gardd hyfryd Fotaneg Treborth, croesi’r bont eiconig Borth a lawr ag at Ynys Tysilio. Mae’r llwybr yn gymysg o lwybrau coedwigol, arfordirol ynghyd a phalmant, ac yn addas i gadeiriau gwthio.
Ar gwblhau’r daith gerdded, byddwch yn dychwelyd i Ardd Fotaneg Treborth lle bydd diwrnod o hwyl i’r teulu yn disgwyl amdanoch. Bwyd, gweithgareddau, ac atgofion yn cael ei wneud i gyd wrth godi arian angenrheidiol i’ch hosbis leol.

Love your Hospice – Family Sponsored Walk

We are very excited to announce a brand-new St David’s Hospice event suitable for all the family!
This July marks our ‘Love your Hospice’ awareness campaign, and we are inviting you to come along and join us as we celebrate the work the hospice does.
So whether you can walk 30 miles or 3, come alone, bring your children or your grandparents. This is the perfect event for the whole family to enjoy together whilst supporting St David’s Hospice.
The stunning walk taking in the beautiful Treborth Botanic Garden, crossing the iconic Menai Bridge and down towards Church Island. The route is a mixed terrain of woodland and coastal paths along with pavements and is pushchair friendly.
On completion of the walk, you will return to Treborth Botanical Garden where a family fun day will be waiting for you! Food, activities, and memories being made all whilst raising vital funds for your local hospice.

Optional sponsorship

If individual raises £25 – they get a free set of Hospice pyjamas

If family (4) raise £75 – they get 4 sets of Hospice pyjamas

Register here

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO