When:
November 1, 2018 – November 30, 2018 all-day
2018-11-01T00:00:00+00:00
2018-12-01T00:00:00+00:00
Contact:
Margaret Hollings
01492 879058

Mis Ewyllysiau, Tachwedd 2018

Yn ôl ystadegau cenedlaethol, ’dydi bron dwy ran o dair o oedolion ar draws y Deyrnas Unedig ddim wedi ysgrifennu ewyllys, gan adael eu dymuniadau olaf yn nwylo rheolau diffyg ewyllys y Llywodraeth.  Mae hyn yn hollol frawychus.

Ni ddylai ysgrifennu neu newid eich ewyllys ymddangos fel petai’n broses ddychrynllyd neu’n rhywbeth i’w ohirio ar gyfer diwrnod glawog.  Bydd y broses syml yn sicrhau bod eich dymuniadau at y dyfodol yn cael eu cadarnhau a bod eich anwyliaid wedi’u diogelu petai bywyd yn cymryd tro annisgwyl.

Fis Tachwedd yma, mae Hosbis Dewi Sant yn cynnig ichi’r cyfle i ddiogelu’ch anwyliaid a sicrhau bod eu dyfodol yn ddiogel trwy gymryd rhan yn ymgyrch Mis Ewyllysiau Hosbisau 2018.

Os ydych chi’n 55 oed neu drosodd, fe allech fod yn gymwys i gymryd rhan yng nghynllun Mis Ewyllysiau Hosbisau sy’n digwydd gydol mis Tachwedd 2018 mewn partneriaeth â David Jones Cyfreithwyr. (Os ydych chi’n gwneud eich ewyllys fel cwpl, does ond angen i un ohonoch fod dros 55).

I gael eich ewyllys sylfaenol AM DDIM wedi’i hysgrifennu yn ystod mis Tachwedd, ffoniwch David Jones Cyfreithwyr, Llandudno ar 01492 874336 a dyfynnu “Mis Ewyllysiau Am Ddim” neu e-bostiwch: mail@davidjoneslaw.co.uk os gwelwch yn dda.

Mae apwyntments yn brin, felly rydym yn eich cynghori i archebu’ch apwyntment cyn gynted ag y gellwch.   Mae Mis Ewyllysiau Am Ddim yn cwrdd â chost ysgrifennu Ewyllys ‘syml’ yn unig.    Os ydi’ch Ewyllys yn gymhleth neu fod angen gwaith ychwanegol bydd ffi yn daladwy gennych chi.

Er nad ydych yn gorfod rhoi rhodd neu adael rhodd yn eich ewyllys i Hosbis Dewi Sant trwy gymryd rhan yn y cynllun hwn, bydd unrhyw beth y gallech ei ystyried, ni waeth pa mor fawr neu fach yn gwneud cyfraniad parhaol at ein gwaith.

I gael mwy o wybodaeth am Fis Ewyllysiau, gellwch e-bostio margaret.hollings@stdavidshospice.org.uk  neu ffonio 01492 879058 hefyd.

Mae’r Ewyllysiau a baratowyd gan David Jones Cyfreithwyr trwy’r Cynllun Ewyllysiau Am Ddim eisoes wedi rhoi tawelwch meddwl gwerthfawr y tu hwnt i gefnogwyr Hosbis Dewi Sant, ac maen nhw hefyd wedi helpu i sicrhau cymynroddion i’r Hosbis a fydd yn chwarae rhan wirioneddol hanfodol wrth sicrhau y gall yr Hosbis barhau i ddarparu gofal lliniarol arbenigol, o ansawdd uchel, am ddim i gleifion gyda gwaeledd datblygedig, eu teulu a’u gofalwyr, ymhell i’r dyfodol.