When:
October 15, 2022 @ 8:00 am
2022-10-15T08:00:00+01:00
2022-10-15T08:15:00+01:00
Where:
Skydive Tilstock, Tilstock Airfield, Whitchurch, Shropshire
Prees
Whitchurch SY13 2HA
UK
Cost:
£50 registration fee plus £450 min. sponosrship
Contact:
Keri McKie
01248 858830

The St David’s Hospice Skydive is back! We are pleased to announce our second Skydive date for 2022 will be taking place at Tilstock, Whitchurch on Saturday October 15th. Experience the adrenaline of jumping 10,000ft taking part in a charity tandem skydive for St David’s Hospice. Working with Skydive Tilstock, this is your opportunity to take on a 10,000ft Tandem Skydive where on a clear day there are views of Wirral, Liverpool and Snowdon!

Once you have registered, you will be supported by Gwynedd and Anglesey Area Fundraiser, Keri McKie. Providing ideas and support to enable you to reach your fundraising target. To read more about this skydive, please visit Skydive Tilstocks website: Tandem Skydiving *A height to Weight ratio applies.

Register here

Mae Nenblymiad Hosbis Dewi Sant yn ôl! Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein hail ddyddiad Nenblymio ar gyfer 2022 yn digwydd yn Tilstock, Yr Eglwys Wen ar ddydd Sadwrn Hydref 15fed. Profwch yr adrenalin o neidio 10,000 troedfedd gan gymryd rhan mewn nenblymiad tandem elusennol i Hosbis Dewi Sant. Gan weithio gyda Skydive Tilstock, dyma’ch cyfle i ymgymryd â Nenblymiad Tandem 10,000 troedfedd, ble ar ddiwrnod clir mae yna olygfeydd o Gilgwri, Lerpwl ac Eryri!

Unwaith yr ydych wedi cofrestru, byddwch yn cael eich cefnogi gan Keri McKie, Codwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn, a fydd yn cynnig syniadau a chefnogaeth i’ch galluogi i gyrraedd eich nod codi arian. I ddarllen mwy am y nenblymiad yma, ewch i wefan Skydive Tilstock: Tandem Skydiving  *Mae cymhareb taldra i Bwysau yn berthnasol.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO