When:
May 21, 2022 @ 8:00 am
2022-05-21T08:00:00+01:00
2022-05-21T08:15:00+01:00
Where:
Felinheli to Menai Bridge
Beach Rd
Y Felinheli LL56 4RQ
UK
Cost:
£25 plus minimun sponosrship level: £100
Contact:
Keri McKie
01248 858 825

Her Padlfyrddio Ar Eich Sefyll Tudur!

Mae gennym gyfle cyffrous i badlfyrddio tua 6 chilometr ar draws Y Fenai gydag un o Noddwr yr Hosbis, Tudur Owen, fis Mai yma.

Gan ddechrau yn Y Felinheli, byddwn yn mynd ar draws i lithrfa Porthaethwy, gan fynd o dan Bont Britannia ac o dan Bont Menai ar y daith 6 chilometr.

Nid yw’r digwyddiad yn agored i badlfyrddwyr tro cyntaf; mae profiad blaenorol yn hanfodol. Dros 18 yn unig .

Lleiafswm nawdd £100 yr un.

Tudur’s Paddle Board Challenge

We have an exciting opportunity to paddleboard approx. 6km across the Menai Strait with Hospice Patron Tudur Owen this May.

Starting in Felinheli, making our way across to the Menai Bridge slipway, passing under both the Britannia Bridge and Menai Bridge on the 6km route.

The event is not open to first time paddleboarders; previous experience is essential. Over 18s only

Minimum Sponsorship Level: £100

Register here

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO