When:
September 2, 2022 @ 11:00 pm – September 3, 2022 @ 10:00 pm
2022-09-02T23:00:00+01:00
2022-09-03T22:00:00+01:00
Where:
Pen y Fan - Cadair Idris - Y Wyddfa
Cost:
Entry £59 min. sponosrship level £350
Contact:
Keri McKie
01248 858 830

Welsh 3 Peaks

A brand-new event to St David’s Hospice, taking on the iconic 3 highest mountains in Wales. You will meet in Bangor at 11pm on Friday September 2nd where a coach will take participants to South Wales for the start of the challenge.

Transport is provided throughout; you just need to get yourselves to the meeting point on the Friday evening and home again from either Llanberis or the original meeting point in Bangor on the Saturday. Starting in the Brecon Beacons with Pen Y Fan, before heading to South Snowdonia to take on Cadair Idris and finally finishing on home soil, Snowdon!

In total, the Welsh 3 Peaks will see you walk approximately 17 miles and ascend 7657ft! The challenge is open to over 18’s of a reasonable level of fitness.

The event is led by local expert mountain leaders Anelu Aim Higher. This event is perfect for individuals looking to take on a challenge or groups of friends/colleagues searching for a team building exercise.

Once you have registered, you will be supported by Gwynedd and Anglesey Area Fundraiser, Keri McKie. Providing ideas and support to enable you to reach your fundraising target. Min. £350 minimum sponsorship per person.

Register here
3 Chopa Cymru

Digwyddiad newydd sbon i Hosbis Dewi Sant, yn herio’r 3 mynydd eiconig uchaf yng Nghymru. Byddwch yn cyfarfod ym Mangor am 11 y nos ar ddydd Gwener Medi 2il ble bydd coets yn mynd â’r cyfranogwyr i Dde Cymru i ddechrau’r her.

Mae cludiant yn cael ei ddarparu ar hyd yr amser; ’does ond angen ichi gyrraedd y man cychwyn ar y nos Wener a mynd adref yn ôl o naill ai Lanberis neu’r man cyfarfod gwreiddiol ym Mangor ar y dydd Sadwrn. Byddir yn dechrau ym Mannau Brycheiniog gyda Phen y Fan, cyn anelu am Dde Eryri i herio Cadair Idris a gorffen yn y diwedd yn eich bro eich hun gyda’r Wyddfa! Gyda’i gilydd, bydd 3 Chopa Cymru’n eich gweld yn cerdded tua 17 milltir ac yn esgyn 7657 troedfedd!

Mae’r her yn agored i rai dros 18 a’r rheini sy’n gerddwyr rheolaidd gyda lefel resymol o ffitrwydd. Mae’r digwyddiad yn cael ei arwain gan Anelu Aim Higher, tywyswyr mynydd arbenigol lleol. Mae’r digwyddiad hwn yn berffaith i unigolion sy’n gobeithio ymgymryd â her neu grwpiau o ffrindiau/cydweithwyr sy’n chwilio am ymarferiad meithrin tîm.

Unwaith yr ydych wedi cofrestru, byddwch yn cael eich cefnogi gan Keri McKie, Codwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn, sy’n cynnig syniadau a chefnogaeth i’ch galluogi i gyrraedd eich targed codi arian.

Lleiafswm nawdd £350 yr un

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO