Golffwyr yn bwrw iddi ac yn codi dros £700 at Hosbis Dewi Sant

Golffwyr yn bwrw iddi ac yn codi dros £700 at

Hosbis Dewi Sant

Ailagorodd Cwrs Golff y Gogarth ar ôl y cyfnod clo cyntaf ar gyfer tymor yr haf. I ddangos cefnogaeth i’w hosbis leol mewn cyfnod cythryblus, bu’r atyniad i ymwelwyr yn Llandudno yn garedig iawn yn  rhoi £1 o bob tocyn teulu a brynwyd a 50c o bob tâl mynediad arall, trwy fisoedd Mehefin, Gorffennaf, Awst a Medi.

Wedi’i leoli ar y Gogarth, cafodd y cwrs golff byr 9 twll a golff troed ei fwynhau gan lawer o deuluoedd a grwpiau dros yr haf a helpodd i godi £767 tuag at ofal diwedd oes lleol.

(Llun o Gavin Wignall y perchennog gyda’i blant Mia, Lauren a Danny)

Meddai Gavin Wignall, perchennog Cwrs Golff y Gogarth:

“Rydym yn falch iawn o gefnogi elusen yn y gymuned leol sy’n helpu pobl yn yr ardal.

“Mae fy mhlant, Mia a Lauren yn helpu i redeg y busnes ac yn ogystal mae gennym aelod o’r staff o’r enw Dom a fu’n gweithio’n wirioneddol galed ar y cwrs a gyda chwsmeriaid dros y cyfnod hwnnw.

Diolchodd James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy, i Gwrs Golff y Gogarth ac meddai:

“Rwyf wedi bod i fyny i Gwrs Golff y Gogarth am gêm o golff troed a chael amser gwych a siaradais ag eraill oedd wedi’i wirioneddol fwynhau.

“Llawer iawn o ddiolch i Gwrs Golff y Gogarth a phob un o’u staff am eu holl gefnogaeth mewn rhoddion ac ymwybyddiaeth i Hosbis Dewi Sant. Rydym yn dibynnu ar gefnogaeth ein cymuned leol yn fwy nag erioed yn awr ac fe werthfawrogir eu cefnogaeth yn fawr.”

Bydd Gavin a’i dîm yn parhau ei ymdrech codi arian, gan godi arian at elusen y Môr-filwyr Brenhinol.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO