Her Beicio Jack I’r Hosbis

Reid wych Jack o amgylch y Gogarth i Hosbis leol i oedolion.

Mae elusennau lleol ac achosion teilwng ag angen ein help yn awr yn fwy nag erioed. Mae’r pandemig coronafeirws wedi gwneud pethau’n eithriadol o anodd iddynt godi arian yn eu ffordd arferol, ond penderfynodd disgybl o Ysgol Rydal Penrhos dreulio rhan o’i egwyl Nadolig yn rhoi help llaw i Hosbis leol i oedolion gyda her arbennig.

Aeth Jack Dougherty, sy’n ddisgybl Blwyddyn 8 yn yr ysgol, ati i drefnu taith feicio noddedig o amgylch y Gogarth yn Llandudno ar ddydd Mawrth 22 Rhagfyr, gyda’r holl elw’n mynd tuag at Hosbis Dewi Sant.

Roedd post ar dudalen JustGiving Jack yn darllen:

“Byddwn yn hoffi helpu’r hosbis mewn unrhyw ffordd y gallaf, felly penderfynais wneud yr her yma.

“Rwyf yn gwybod pa mor galed y bu hi iddyn nhw yn ddiweddar a hoffwn roi yn ôl oherwydd eu bod nhw wedi helpu fy nheulu drwy amser anodd.”

Yn y lle cyntaf gosododd y disgybl darged o £50 o’r her, a oedd yn golygu beicio o amgylch y llwybr 5.6 milltir darluniaidd, sydd ag iddo olygfeydd gwirioneddol drawiadol o arfordir Conwy.

Sut bynnag, ar ôl ton o roddion, rhagorodd Jack ar ei freuddwydion mwyaf gobeithiol o bell ffordd a chodwyd mwy na £550 trwy gefnogaeth ar-lein a chefnogaeth ei deulu.

Rhoddodd hyn i Jack yr holl gymhelliant yr oedd arno ei angen i gwblhau’r beicio, gyda’r disgybl yn mwynhau tywydd rhagorol ar y diwrnod i gael y gorau un o’r profiad.

Mae gwaith codi arian Jack yn destament i faint y mae disgyblion Rydal Penrhos yn anelu at helpu’r gymuned leol yn ystod amseroedd anodd trwy ddigwyddiadau elusennol a arweinir gan yr ysgol ac yn eu hamser eu hunain.

Anfonodd Hosbis Dewi Sant dystysgrif o ddiolch i Jack am ei ymdrechion, a fydd yn cael ei chyflwyno iddo gan y Pennaeth Gweithredol, John Waszek pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny.

Sut i gefnogi her Jack;

Os hoffech chi gefnogi ymdrechion codi arian Jack ac addo rhodd, ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/jack-dougherty1

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO