Hwyl Nadoligaidd yn dod o hyd i Mostyn Gafr Y Gogarth

Hwyl Nadoligaidd yn dod o hyd i Mostyn Gafr Y Gogarth

Mae Gafr enwog Y Gogarth yn bod yn ddireidus eto, a’r tro hwn mae o’n cuddio mewn gêm Nadoligaidd newydd i godi arian at hosbis leol i oedolion.

Mae Hosbis Dewi Sant yn cynnal cystadleuaeth hwyliog i bawb gymryd rhan ynddi a hithau’n dymor y Nadolig – Calendr Adfent Nadolig ‘Darganfod Mostyn Gafr y Gogarth’.

(Adrian Owen, Aelod o dîm Adran Codi Arian Cymuned Conwy) 

Mae hi’n gêm syml, yn ddelfrydol i’w chwarae gyda ffrindiau, teulu, grwpiau a chydweithwyr yn y gwaith. Bydd Tîm Codi Arian yr Hosbis yn darparu’r cyfan sydd ei angen i chwarae ynghyd â’r gêm. Gan ddefnyddio dalen gystadlu A3, mae’r cystadleuwyr i ddewis diwrnod o’r 24 sydd ar gael ar y ‘Calendr Adfent’ gyda’r nod o ddarganfod ‘Mostyn’ Gafr Y Gogarth eiconig yr Hosbis yn guddiedig y tu ôl i un ohonynt.

Mae adeg y Nadolig yn amser prysur iawn o’r flwyddyn i dîm codi arian yr elusen fel arfer, ond mae llawer o ddigwyddiadau wedi’u canslo eleni, yn cynnwys: tair ffair Nadolig (yn Llandudno, Llangefni a Bangor), cyngherddau carolau a gwyliau coed, boreau coffi a raffls Nadoligaidd.

Mae COVID-19 wedi taro cyllid Hosbis Dewi Sant yn galed. Mae’r Hosbis yn dal i geisio dod o hyd i ffyrdd newydd o godi arian i roi hwb i Gronfa Adfer Hosbis Dewi Sant, sy’n anelu at adennill £1 miliwn o incwm a gollwyd erbyn diwedd 2020.

Mae Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy yn egluro:

“Mae hi mor siomedig na fydd Ffeiriau Nadolig poblogaidd Hosbis Dewi Sant yn mynd ymlaen eleni.  Maen nhw’n ddigwyddiadau poblogaidd iawn ac i lawer, yn gychwyn tymor y Nadolig. Y llynedd fe wnaeth ymhell dros fil o bobl fynychu ein ffeiriau gan godi dros £9000 at ofal diwedd oes yng Ngogledd- Orllewin Cymru. Y gobaith ydy y bydd y gêm Nadoligaidd yn helpu i adennill rhywfaint o’r arian a gollwyd yn y Ffeiriau.”

Mae’r gêm yn cynnig dau opsiwn i ddewis ohonynt, naill ai £2 y cynnig (bydd yr enillydd yn derbyn Bag Pethau Da Nadolig) £5 y cynnig (y wobr fuddugol fydd Hamper Nadoligaidd sy’n cynnwys un o’r Teganau Gafr Y Gogarth Gwneuthuriad Cyfyngedig y mae mynd mawr arnynt).

Meddai Adrian wedyn:

“Diolch i Maria Neild, Jan a Ron Seymour, Morrisons Bae Colwyn a Sefydliad Blakemore am roddi’r gwobrau yn y bagiau pethau da a’r hamperi. Maen nhw wedi bod yn hael dros ben ac rydym yn werthfawrogol iawn o’u cefnogaeth.”

Os hoffech chi dderbyn eich pecyn gêm Calendr Adfent Nadolig ‘Darganfod Mostyn Gafr Y Gogarth’ neu fod arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â’r gystadleuaeth, cysylltwch ag Adrian Owen Codwr Arian Cymunedol erbyn Dydd Gwener 11eg Rhagfyr – adrian.owen@stdavidshospice.org.uk neu 01492 879058 est 392.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO