Mae pob dydd yn Ddiwrnod Siwmper Nadolig i Godwyr Arian Hosbis!

Mae pob dydd yn Ddiwrnod Siwmper Nadolig i Godwyr Arian Hosbis!

Yn draddodiadol, tynnir y llwch oddi ar y dilledyn gweu Nadoligaidd ar gyfer diwrnod Siwmper Nadolig y swyddfa er mwyn elusen. Eleni, mae aelodau Tîm Codi Arian Hosbis Dewi Sant wedi mynd â phethau un cam ymhellach gyda Her Siwmper Nadolig.

(James, Keri a Rhian yn gwisgo eu siwmperi Nadolig)

Bydd Siwmper Nadolig wahanol yn cael ei gwisgo pob diwrnod o’r Adfent, o’r 1af tan y 24ain Rhagfyr, mewn ymgais i godi arian y mae’i fawr angen i’r hosbis leol i oedolion.

 

Gall y siwmperi fod yn rhai nhw eu hunain, yn rhai y maent wedi’u benthyg neu’n siwmper sydd wedi’i phersonoli â chyffyrddiad Nadoligaidd. Maent wedi gosod nod iddynt eu hunain o godi £500 ac mae dau aelod o’r tîm, James Wilde a Rhian Jacobs, wedi dweud os byddant yn codi dros £500 y byddant yn cael tatŵ o fasgot yr Hosbis, ‘Mostyn’ Gafr y Gogarth, gan nodi blwyddyn bwysig iawn o godi arian yr ‘Afr’ i Hosbis Dewi Sant.

(Rhian a James ar ddiwrnod rhif dau o’u her Siwmper Nadolig) 

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

“Wrth weithio yn yr Adran Codi Arian, rydym yn gweld yn gyson y gefnogaeth anhygoel a gawn gan bob un o’n cefnogwyr a’r fath wahaniaeth y mae’n ei wneud i gleifion ac i’w teuluoedd yma yn Hosbis Dewi Sant.

“Rydym i gyd yn hoff dros ben o’r Nadolig yn yr adran ac roedd arnom eisiau gwneud rhywbeth i ychwanegu teimlad Nadoligaidd trwy fis Rhagfyr.

“Dim on llond llaw o siwmperi Nadolig sydd gennym rhyngom felly wrth i’r her fynd yn ei blaen rydym am orfod bod yn greadigol.

“Rydym yn anelu at godi cymaint o arian â phosib, a fydd yn golygu os wnawn ni gyrraedd ein nod y bydd gennym atgof o’r her yma am byth trwy datŵ Mostyn yr Afr!”

(James, Rhian a Keri ar diwrnod rhig tri o’u her Siwmperi Nadolig)

Mae COVID-19 wedi taro cyllid yr elusen yn galed. Mae Hosbis Dewi Sant yn dal i godi arian at eu Cronfa Adfer, sy’n anelu at adennill £1 miliwn o incwm a gollwyd erbyn diwedd 2020.

I gefnogi Her Siwmper Nadolig Tîm Codi Arian yr Hosbis a rhoi ewch i; https://www.justgiving.com/fundraising/christmasjumperchallenge

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO