Myn gafr ieuengaf Y Gogarth, oedd yn amddifad ac sydd wedi’i fabwysiadu gan fwch gafr gofalgar.

Myn gafr ieuengaf Y Gogarth, oedd yn amddifad ac sydd wedi’i fabwysiadu gan fwch gafr gofalgar.

Mae bychod geifr y Gogarth wedi’u gweld yn edrych allan am ei gilydd, yn union fel y maen nhw wedi gofalu am Hosbis Dewi Sant drwy gyfnod rhyfedd 2020.

(Billy a’r myn gafr)

Mae myn gafr ifanc sy’n ymddangos ei fod yn amddifad ar Y Gogarth ac wedi’i ‘fabwysiadu’ gan ddyrnaid llawer hŷn o fychod geifr (neu efallai ei fod wedi’u mabwysiadu nhw fel ei ddirprwy rieni). Mae yna un hen fwch gafr yn arbennig y mae’r myn gafr yn treulio’i amser gydag ef, ac maen nhw i’w gweld yn aml o gwmpas y dref ond yn amlach ar Y Gogarth, ble dylen nhw fod.

Llawer o ddiolch i un o breswylwyr Y Gogarth, Ali Davies ac i Warden Parc Gwledig Y Gogarth Sally Pidcock am rannu’r lluniau gwych yma â ni.

(Myn Gafr a Bychod Geifr ar Y Gogarth)

Meddai Sally Pidcock, Warden Parc Gwledig Y Gogarth:

“Mae’r myn gafr yn arbennig o fach am yr amser yma o’r flwyddyn, felly mae’n rhaid ei fod wedi’i eni’n ddiweddarach na phob un o’r myn geifr eraill. Rydym ill dau wedi bod yn gweld y myn gafr hwn am dipyn, ddim erioed gyda’i fam a bob amser yn tin-droi gyda’r bychod geifr. Mae hynny’n anarferol iawn gan eu bod nhw fel arfer yn treulio dwy flynedd gyntaf eu bywyd yn byw gyda’u mam a’u brodyr a’u chwiorydd cyn ymuno â charfan sydd bob un ohonynt yn fychod pan fyddan nhw’n aeddfed.”

Mae Nwyddau Geifr Y Gogarth Hosbis Dewi Sant yn dal i godi arian y mae’i fawr angen i Hosbis Dewi Sant pan gafodd eu cyllid ei daro’n galed gan COVID19 ac mae’r dewis a’r pethau llenwi hosan Nadoligaidd yn profi’n llwyddiant gyda phawb sy’n dotio ar y geifr a’u giamocs. Y gobaith yw y bydd gwerthiant y nwyddau yn rhoi hwb i Gronfa Adfer Hosbis Dewi Sant, sy’n anelu at adennill £1 miliwn o incwm a gollwyd erbyn diwedd 2020.

I gefnogi’ch hosbis leol mae anrhegion a phethau llenwi hosan Nadoligaidd â  thema Geifr y Gogarth ar gael gan: www.stdavidshospice.org.uk/shop

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO