Her Redeg Fynyddig Seghir i Hosbis Dewi Sant.

Bydd Seghir Messamah, sy’n un o gefnogwyr yr Hosbis, yn clymu careiau’i esgidiau rhedeg unwaith eto ar gyfer her lethol er budd gofal diwedd oes lleol.

Bydd Seghir, sy’n 64 mlwydd oed ac o Landrillo-yn-Rhos, yn cymryd rhan yn Ras Fynydd Llangollen ar ddydd Sul Awst 22ain.

(Seghir yn Hanner Marathon Ynys Môn y llynedd)

Ras fynydd a llwybrau 17 milltir yw hi sy’n codi tua 3000 troedfedd, ac yn cynnwys golygfeydd hardd ar draws Creigiau Trefor, Eglwyseg a Mynydd Rhiwabon ac yna’n dilyn llwybr tuag at Gyrn-y-Brain a Thŵr Watkin. Yna i lawr Clawdd Offa ac ar hyd Llwybr hardd Pen Draw’r Byd yn ôl tuag at y terfyn.

Dyma’r drydedd her redeg y mae Seghir wedi ymgymryd â hi i Hosbis Dewi Sant. Yn y tair blynedd ddiwethaf mae o hefyd wedi cwblhau Dringfa Aeaf Mynydd Toubkal ym Morocco a Hanner Marathon Ynys Môn y llynedd, gan godi £1360 i gyd.

 

Meddai Seghir:

“Rwy’n teimlo’n bryderus ynghylch y ras, gyda rhywfaint o anesmwythyd.

“Bydd hi’n ras lethol hir gyda chodiad sylweddol yn yr uchder. Rwy’n disgwyl coesau poenus ar y diwedd.

“Mae Hosbis Dewi Sant yn helpu cymaint o bobl a dim ond pethau da wyf yn ei glywed am y gofal y maen nhw’n ei gynnig.

“Mae arnynt angen yr holl help y gallant ei gael i ddal i gynnig eu gofal diwedd oes am ddim i bobl gyda gwaeledd terfynol. Mae hi’n fraint gallu cyfrannu.”

 

Mae Hosbis Dewi Sant yn cynnig gofal 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn gan ddarparu gwasanaeth clinigol ochr yn ochr â chymorth emosiynol, corfforol ac ysbrydol. Mae’r Canolfannau Therapi Dydd a’r Gwasanaeth Hosbis yn y Cartref yn darparu gofal i gleifion, gwasanaethau profedigaeth, a chwnsela, tra bod yr Unedau Cleifion Mewnol yn Llandudno a Chaergybi yn cynnig rheolaeth symptomau, seibiant, a gofal diwedd oes.

Eleni bydd yn costio dros £5 miliwn i redeg Hosbis Dewi Sant gyda dim ond 9% o’r ffigwr hwnnw’n dod gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol. Daw’r rhan fwyaf o hyn drwy godi arian yn y gymuned megis digwyddiad her Seghir.

Os hoffech chi noddi Seghir yn ei her codi arian ddiweddaraf ewch i: https://www.justgiving.com/fundraising/mohamed-seghir-messamah2

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO