50 twll ar gyfer 50 mlynedd! Ffrindiau’n troedio sawl grîn er budd Hosbis Dewi Sant

Bydd cyn-ddisgyblion o Ysgol John Bright Llandudno yn ceisio cwblhau 50 Twll Golff mewn diwrnod i godi arian at eu hosbis oedolion leol.

Ar ddydd Gwener 27ain Awst, bydd Adrian Owen, Chris Curry a Simon Neville yn troedio pum maes golff lleol ar draws sir Conwy, gan chwarae golff am ddeuddeg awr. Roedd pob un o’r tri wedi cael eu 50 yn 2020 ac wedi bwriadu cymryd rhan yn yr her y llynedd fel dathliad. Ond oherwydd cyfyngiadau covid ac anaf a gafodd Adrian i’w droed, cafodd ei gohirio am ddeuddeg mis.

(Adrian Owen tu allan y Hosbis)

Chris Neville
Chris Parry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian yw Codwr Arian Ardal Conwy i Hosbis Dewi Sant ac mae wedi’i ysbrydoli gan y gefnogaeth a’r gweithgareddau codi arian syfrdanol gan bobl leol i’r elusen y bu’n dyst iddynt.

Meddai Adrian:

“Yn fy swydd rwyf yn gweld y gefnogaeth ffantastig y mae’r gymuned yn ei rhoi i Hosbis Dewi Sant a sut mae’r arian a godir yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gofal i gleifion ac i’w teuluoedd hefyd.

“Rwyf yn wir edrych ymlaen at y diwrnod! Roeddem yn meddwl y byddem yn gwneud rhywbeth gwahanol ar gyfer ein penblwydd yn 50. Rwyf wedi adnabod Chris ers y feithrinfa, ac rwyf wedi adnabod Simon ers Ysgol John Bright, ac roeddem yn arfer chwarae golff iau hefyd pan oeddem yn iau.

(Adrian tu allan yr Hosbis efo Mostyn)

“Byddwn yn cychwyn am 8.00 y bore yng Nghlwb Golff Gogledd Cymru ble byddwn yn chwarae 12 twll, gyda 18 twll ar y Gogarth i ddilyn, pedwar twll ym Maesdu, ymlaen i Landrillo-yn-Rhos am chwe twll, ac rydym yn anelu am Hen Golwyn am naw erbyn tua 5 y pnawn, ac ar ôl hynny byddwn yn dychwelyd i Landrillo-yn-Rhos i chwarae ein 50fed Twll, y 18fed twll, sef Grîn yr Ynys.

“Rwyf wedi bod yn mynd yn ôl allan yna yn ymarfer; hei lwc na fydd fy mhêl yn glanio yn y dŵr unwaith y cyrhaeddwn ni’r twll diwethaf yn Llandrillo-yn-Rhos!

”Yn ogystal rydym yn gobeithio cael ychydig o gystadlaethau codi arian yn Llandrillo-yn- Rhos o 3 y pnawn ymlaen ac yn estyn croeso i bawb ddod i gymryd rhan.”

 “Gyda lwc gallwn godi cymaint â phosibl tra byddwn yn cael ychydig o hwyl ar hyd y ffordd.”

Os hoffech chi gefnogi’r tri, ewch i https://stdavidshospice.enthuse.com/pf/st-david-s-hospice-50-hole-golf-challenge  .

 

 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO