50 yn 500 – Her Elusen Gorfforaethol

A oes gan eich tîm yr hyn sydd ei eisiau i droi £50 yn £500 erbyn diwedd 2021?

Mae Hosbis Dewi Sant yn apelio at fusnesau ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn i ymgymryd â’r her 50 yn 500.

Mae’n syml – bydd Hosbis Dewi Sant yn rhoi £50 i’ch busnes, ac rydych chi’n buddsoddi’r £50 i ddarparu’r elw mwyaf posibl. Yna daliwch i ailfuddsoddi’ch elw i wneud hyd yn oed mwy – o leiaf £500! Gallech godi’r arian trwy amryw o ffyrdd, er enghraifft, prynu cynhwysion a chynnal cyfres o arwerthiannau pobi neu brynu hamper neu nwyddau eraill a chynnal diwrnod raffl i wneud elw.

(Teresa Carnall yn ymgymryd â 50 yn 500 – Her Elusen Gorfforaethol_

 

Mae Teresa Carnall TBC Marketing wedi ymgofrestru ac mae hi’n bod yn greadigol gyda’i hobi cerddorol, gan addo chwarae ei hiwcalili a chanu ‘Pen-blwydd Hapus’ i unrhyw un sy’n gofyn am hynny yn gyfnewid am rodd.

 

Bydd hi’n gwneud hyn naill ai’n fyw ar-lein trwy Facebook neu LinkedIn, neu gall hi ei recordio ac anfon y fideo drosodd trwy e-bost.

 

I ofyn iddi ganu Pen-blwydd Hapus naill ai anfonwch neges at Teresa trwy’i thudalen Facebook neu LinkedIn TCB Marketing neu gellwch ei he-bostio hi’n uniongyrchol teresa@tbcmarketing.co.uk.

 

Mae Teresa’n gallu chwarae’r iwcalili ac mae hi’n rhan o’r UkeWaves a bydd hi’n ailfuddsoddi’r £50 i gicdanio’r 50 yn 500 yn syth yn ôl i mewn.

 

Wrth sôn am ei her codi arian, meddai Teresa, sydd o Fae Colwyn:

 

“Ni allaf ganu o gwbl! Er gwaethaf hynny rwyf yn fodlon rhoi fy hun allan yna er budd Hosbis Dewi Sant.

 

“Rwyf yn gwneud hyn i aelod agos o’r teulu a gollodd eu partner gwaetha’r modd ddwy flynedd yn ôl.  Fe wnaethant dreulio’u hychydig wythnosau olaf yn Hosbis Dewi Sant a daeth yn debyg i ail gartref iddyn nhw a doedd dim yn ormod.

 

“Roedd y staff mor groesawgar ac roedd y gwirfoddolwyr yn gwneud ichi chwerthin pan oeddech angen hynny fwyaf. Roedd yn rhoi cysur pan oedd chwerthin fel petai’n amhosibl. Roedd y driniaeth a gawsom fel teulu yn berffaith.

 

“Dydi gofal diwedd oes ddim yn rhywbeth y byddwn yn sôn amdano fel arfer mewn sgwrs agored, felly ’dydych chi ddim yn sylweddoli pa mor bwysig ydi o nes bydd yn digwydd i rywun agos i chi.

 

“Maen nhw’n gwneud gwaith anhygoel ac rwyf yn falch o allu eu cefnogi nhw fel hyn.”

 

Mae James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy yn annog busnesau lleol i ymuno yn yr hwyl codi arian ac meddai:

“Mater i chi yn llwyr ydi penderfynu sut i wneud hyn – gorau po fwyaf dyfeisgar!

“Mae hyn yn ffordd wych o ddod â staff at ei gilydd o fewn eich gweithle. Gall fod yn wych ar gyfer meithrin tîm yn ogystal â bod yn gyfle cysylltiadau cyhoeddus i’ch busnes.”

I gael mwy o wybodaeth ac i gael cofrestru eich tîm e-bostiwch james.wilde@stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch 01492 873674 neu ewch i https://stdavidshospice.enthuse.com/cf/50-to-500-challenge

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO