Angen gwirfoddolwyr i helpu yng Nghaffi’r Hosbis


Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr i helpu yn y caffi poblogaidd a leolir yn nhu blaen yr Hosbis ar Ffordd yr Abaty yn Llandudno.
Wedi’i agor yn 2008, mae Café Dewi wedi dod yn ffefryn gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Yn darparu cacennau blasus a lluniaeth, mae’n llwyddiannus iawn wrth godi arian y mae’i fawr angen at yr elusen.
Meddai Lynda Walters, Cynorthwyydd Gweinyddol yr Hosbis:
“Mae ein hosbis wedi bod yn ganolog i’n cymuned am dros 17 mlynedd ac mae Café Dewi wedi dod yn lle iddyn nhw ddod a chyfarfod ffrindiau, mwynhau bwyd gwych a helpu i gefnogi’r hosbis.”
 
“Mae gennym dîm ardderchog o wirfoddolwyr brwdfrydig, cyfeillgar sy’n gweithio yn y caffi, gan roi croeso cynnes i’n holl ymwelwyr. O achos bod rhai o’n gwirfoddolwyr presennol wedi symud, yn cael gwyliau tymor hir neu’n ymddeol oherwydd gwaeledd, mae gennym gyfleoedd yn awr ar gyfer cynorthwywyr caffi gwirfoddol newydd.
Does dim angen profiad; rydym yn darparu’r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd ei angen”.
Mae’r caffi, sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr, yn ffynhonnell incwm wych i’r elusen, a chafwyd £68,000 o elw y llynedd. Mae’n costio dros £3miliwn pob blwyddyn i ddarparu’r gwasanaethau gofal lliniarol yn yr Hosbis ar Ffordd yr Abaty, Llandudno ac mae dros 350 o bobl yn rhoi eu hamser i wirfoddoli i Hosbis Dewi Sant pob blwyddyn.
Bu Lesley Jones o Lanrhos yn gwirfoddoli er 2012, ac meddai hi:
“Rwyf yn mwynhau’r awyrgylch hapus a’r gwirfoddolwyr eraill yr wyf yn gweithio â nhw. Teimlaf fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi ac fy mod yn helpu i gefnogi’n hosbis leol, sy’n bwysig iawn”
Mae’r caffi wedi’i leoli yn nhu blaen yr Hosbis ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10 y bore – 4 y pnawn. I gael gwybod mwy am y diwrnodau a’r amseroedd sydd ar gael ac i ofyn am ffurflen gais cysylltwch â Lynda Walters ar 01492 879058 os gwelwch yn dda.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO