Anrheg arbennig iawn ar gyfer dydd Sul y Tadau– Cyflwyniad i saethu colomennod clai

A ydych chi’n chwilio am anrheg munud olaf i wneud dydd Sul y Tadau’n arbennig iawn? ’Does dim angen chwilio mwy – tretiwch ef i sesiwn saethu colomennod clai yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant.

Mae’r sesiwn Cyflwyniad i saethu colomennod clai yn ddelfrydol i ddechreuwyr. Mae’r holl offer yn cael ei ddarparu, ac wedi’i gynnwys yn y tocyn hefyd mae BBQ chwaethus a noson o adloniant.

Mae’r digwyddiad elusennol mawr ei fri yn digwydd ar ddydd Mercher 6ed Gorffennaf ar diroedd trawiadol o hardd Coleg St David’s ac yn dilyn llwyddiant y flwyddyn flaenorol, bydd 2022 yn cynnig cyfleoedd i bob lefel o sgiliau allu cymryd rhan yn y diwrnod.

Mae’r ornest saethu ei hun yn cael ei rhedeg gan Oliver Foulkes o North Wales Simulated Game, a’i dîm profiadol iawn.

Mae Rhian Jacobs, Cydlynydd Digwyddiadau Hosbis Dewi Sant yn egluro:

“Mae Gornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant yn ddigwyddiad poblogaidd i’r gwybodusion ac i’r dechreuwyr – mae pawb yn cael hwyl, boed ganddynt unrhyw brofiad blaenorol o saethu colomennod clai ai peidio. Mae’n ddiwrnod hamddenol braf yng nghyffiniau hardd Coleg St David’s ar gyrion  Llandudno. Mae’n ffordd ddelfrydol mewn gwirionedd o fwynhau amser o safon gyda’ch Tad”

Pris y tocynnau ar gyfer y Cyflwyniad i Saethu Colomennod Clai yw £100 gyda’r holl arian a godir yn y digwyddiad yn mynd yn uniongyrchol at ofal hosbis lleol a roddir gan Hosbis Dewi Sant.

I archebu’ch lle ewch i: https://register.enthuse.com/ps/event/StDavidsClayPigeonShoot neu fel arall ffoniwch 01492 873664.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO