I Billy McQueeney, o Landudno, mae gan Hosbis Dewi Sant le arbennig iawn yn ei galon ef ac yng nghalon ei deulu. Ac yntau wedi profi gofal arbenigol yr Hosbis yn uniongyrchol, ysbrydolwyd ef i godi arian at yr elusen leol.

Yn gynharach eleni, rhedodd y Ffitiwr Trydanol 26 mlwydd oed Hanner Marathon Fawr Manceinion, ar hyd llwybr 13.1 milltir trwy’r ddinas, yn mynd heibio safleoedd fel stadiwm Old Trafford Man United, cobls enwog set newydd Coronation Street a nendwr 47 llawr Beetham Tower.

Meddai Billy:
“Gofalodd yr Hosbis am fy mam a fy nain pan oedden nhw mewn angen cyn iddynt farw. Nid yn unig y maen nhw’n gofalu am y cleifion ond maen nhw’n gwneud yn siŵr hefyd eu bod yn gwneud yr hyn y maen nhw’n ei allu i deuluoedd y claf, sy’n gymwynas wirioneddol garedig na fyddaf byth yn ei hanghofio.

“Roeddwn wrth fy modd yn cymryd rhan yn hanner marathon Manceinion. Fe wnaeth y gefnogaeth gan bobl gartref a phawb ar y diwrnod fy ngyrru ymlaen yn wir. Os byw ac iach y flwyddyn nesaf, byddwn wrth fy modd yn gwneud rhywbeth i’r Hosbis eto.

“Rwyf yn gobeithio y bydd yr arian sydd wedi’i godi yn gallu gwneud gwahaniaeth i’r hosbis mewn unrhyw ffordd bosib.

“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n meddwl gwneud ras elusen i’w gwneud. Mae’n eich llenwi â balchder gwneud rhywbeth i elusen mor wych.”

Dyma oedd y tro cyntaf iddo wneud y pellter hwn ac fe orffennodd mewn 2 awr 26 munud gan godi £1,410.59 i’r Hosbis.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy’r Hosbis:

“Diolch i Billy am redeg Hanner Marathon Manceinion ar ein rhan. Mae derbyn yr her yma a rhedeg yn bellach nag y mae erioed wedi’i redeg o’r blaen yn rhywbeth y dylai fod yn wirioneddol falch ohono.

“Mae cefnogaeth Billy nid yn unig drwy Hanner Marathon Manceinion, ond gyda digwyddiadau eraill yr hosbis wedi bod o gymorth gwirioneddol inni. Bydd yr arian sydd wedi’i godi’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r cleifion a’u teuluoedd yma yn Hosbis Dewi Sant.”

Gallech chi ddilyn yng nghamau Billy a rhedeg naill ai Hanner Marathon Bangor (dydd Sul Hydref 6ed) neu Hanner Marathon Conwy (dydd Sul Tachwedd 17eg) ar ran Hosbis Dewi Sant.

Mae gan Hosbis Dewi Sant nifer cyfyngedig o leoedd am ddim (angen lleiafswm nawdd) yn y ddwy hanner marathon. I gael mwy o wybodaeth neu i gael côd hyrwyddo cysylltwch â James ar 01492 873674 neu e-bostiwch james.wilde@stdavidshospice.org.uk.