Mae brawd a chwaer, Darren Pritchard, 27 ac Amanda Louise, 30, o Bentraeth, Ynys Môn wedi cymryd rhan mewn nenblymiad tandem elusennol i ddangos eu cefnogaeth i Hosbis Dewi Sant.

Roedd y digwyddiad codi arian er cof am eu tad Ronald Pritchard (Ron), a fu farw gwaetha’r modd yn Hosbis Dewi Sant ym mis Ebrill eleni, ar ôl canfod bod Carsinoma Celloedd Arennol arno.

Yn anffodus, gohiriwyd y neidiau oherwydd tywydd gwael, ond tri thro i Gymro oedd hi i’r brawd a chwaer ac fe wnaethant fentro i’r entrychion uwchben Lancaster ar Orffennaf 5ed.

Wrth sôn am y profiad nenblymio, meddai Amanda:

“Fe’i cefais yn brofiad hollol wych ac fe wnaeth helpu’n wirioneddol ar ôl popeth sydd wedi digwydd.

“Fe wnaeth ryddhau pob math o emosiynau a theimlad o fod wedi cyflawni rhywbeth gwych gan wybod ein bod wedi codi gymaint i roi rhywbeth yn ôl i’r hosbis. Yn bendant mi fyddwn yn ei wneud eto.”

Cododd y ddau y swm arbennig o £2635.25 i’r elusen hosbis leol, sy’n darparu gofal arbenigol i bobl leol gyda gwaeledd datblygedig neu i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes a’u teuluoedd.

Mae’r elusen yn gofalu am Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn i gyd a bydd cynlluniau datblygu newydd yn gweld is-Hosbis yn cael ei lleoli o fewn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi.

Canmolodd James Wilde, Codwr Arian Ardal yr Hosbis, y brawd a chwaer am eu dewrder ac meddai:

“Diolch i Amanda ac i Darren am fentro i’r entrychion er budd Hosbis Dewi Sant.

“Rwyf yn gwybod bod Darren braidd yn bryderus wrth fynd amdani ond fe wnaeth ef ac Amanda yn hollol wych a chofio Ron mewn ffordd wirioneddol arbennig.”