Da iawn hi a diolch i Carol (Cali) Morley, ein Rheolwr Manwerthu Ardal yng Ngwynedd ac Ynys Môn a fentrodd ar gefn beic er mwyn Hosbis Dewi Sant.

Doedd mynd ar gefn beic ddim yn teimlo’n naturiol i Cali, felly pan wnaeth hi ymgofrestru i feicio 10 milltir fel rhan o’r her bwch Gafr roedd hi’n gwybod y byddai’n gamp enfawr i’w chyflawni.

Roedd hi’n beicio er cof am ei thad a chysegrodd y daith o amgylch ffyrdd Ynys Môn i’w ben-blwydd.

Meddai Cali:

“Roeddwn yn ei gael mor galed ar adegau, a hyd yn oed wedi cysidro rhoi’r gorau iddi unwaith neu ddwy.

Rwyf yn gwybod y bydd rhai pobl allan ’na yn meddwl fod fy reid yn ddim a dweud y gwir, ond dim ond wythnosau ynghynt gallwn prin wneud lap o’r ardd. Mae gennyf broblemau gydag anadlu ac roeddwn yn teimlo mor falch o’i gwblhau gan ei bod yn ymdrech fawr.

“Roedd arnaf eisiau helpu i godi arian y mae ei fawr angen i’r Hosbis, y bobl a’n helpodd ni i roi ei ddymuniadau olaf i dad i fod gartref yn ei wythnosau/ diwrnodau/oriau a munudau olaf.

“Roedd fy nhad yn meddwl y byd o’r nyrsys o’r Hosbis a wnaeth ei fywyd mor gysurus â phosib yn ei ychydig wythnosau olaf gyda ni. Er mor dorcalonnus oedd gwylio fy nhad yn ein gadael yn araf, roedd yn gysurlon iawn gweld ei fod wedi cael ei ddymuniad i fod gartref ac ni fyddai hyn byth wedi bod yn bosib heb y tîm ardderchog yma.

“Roedd meddwl am fy Nhad yn fy nghadw ar fynd. Diolch i bawb a wnaeth fy noddi a llawer iawn o ddiolch hefyd i Ffion am fod wrth fy ochr, yn fy annog ac yn fy helpu drwy fy nhaith”

Diolch i’r anogaeth a’r gefnogaeth gan ffrindiau a theulu, fe reidiodd Cali fwy na 16 milltir mewn tri diwrnod a chodi £175 i Hosbis Dewi Sant.

https://www.justgiving.com/fundraising/carol-morley7