Gwaetha’r modd torrwyd i mewn i Ganolfan Roddion Hosbis Dewi Sant ym Mochdre ar ddechrau’r Cyfnod Clo, gan achosi dinistr i’r elusen diwedd oes. Trwy gyfuniad o benderfyniad llwyr a haelioni aruthrol gan y cyhoedd, mae’r ganolfan yn ôl ar fynd bellach, ac yn llawn i’r ymylon o nwyddau sydd wedi’u rhoi, yn barod i godi arian i’r elusen leol.

Ar ôl cau ei drysau am dair wythnos ar ddeg, mae’r uned ym Mharc Menter Quinton Hazell ar agor yn awr i dderbyn rhoddion eitemau trwy’r system gyrru drwodd a archebir ymlaen llaw ac mae bellach yn gartref i siop wedi’i stocio’n dda gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle.

Mae Canolfan Roddion Mochdre yn un o dri ‘hyb’ rhoddion manwerthu, gyda’r lleill wedi’u lleoli yn Llandudno a Gaerwen.

Meddai Jamie Parks, Rheolwr y Canolfannau Rhoddion:

“Mae yna gasgliad ardderchog o nwyddau ar ddangos yn cynnwys: wardrobau, cistiau droriau, soffas, cadeiriau, setiau ciniawa, silffoedd, byrddau gemau, dodrefn swyddfa a gardd.

“Yn ogystal mae gennym nwyddau trydanol â phrawf PAT, teganau plant, offer pysgota, camerâu, cyfarpar ymarfer corff. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

“Mae’r warws 22,000 troedfedd sgwâr wedi’i addasu i gyflenwi profiad siopa cadw pellter cymdeithasol diogel i’n cwsmeriaid.

“Rydym yn postio’n rheolaidd ar dudalen Facebook Hosbis Dewi Sant fel bod y cwsmeriaid yn gallu gweld beth sydd yn y siop. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb trwy ein drysau”

Elusen gwerin gwlad yw Hosbis Dewi Sant wedi’i hadeiladu ar haelioni’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Bob blwyddyn mae angen i’r Hosbis godi dros £4 miliwn i gadw ei drysau ar agor i allu gofalu am bobl sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Oherwydd Covid-19, cafodd siopau eu cau a digwyddiadau codi arian eu canslo ac erbyn hyn mae’r elusen yn wynebu colled ariannol o dros £1 miliwn i gyd.

Mae’r Ganolfan Roddion wedi’i lleoli yn Uned 1C, Parc Menter Quinton Hazell, Ffordd Glan-y-Wern, Mochdre, Bae Colwyn (LL28 5BS) ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am – 4pm. Mae gwasanaeth danfon ar gael hefyd ar gyfer eitemau mwy gyda phrisiau danfon yn dechrau o £10. Bydd pob eitem a werthir yn y ganolfan yn helpu goroesiad yr elusen trwy’r dyddiau anodd hyn.

I gael mwy o wybodaeth am Hosbis Dewi Sant ewch i  www.stdavidshospice.org.uk

Facebook: St David’s Hospice – Shops