Capteiniaid golff yn codi miloedd at Hosbis Dewi Sant

Mae Clwb Golff Nefyn a’r Cylch wedi codi cyfanswm o £9,200 at Hosbis Dewi Sant trwy gyfres o ddigwyddiadau a heriau codi arian yn 2021.

Codwyd yr arian yn ystod y flwyddyn gan gapteiniaid y Dynion a’r Merched Alan Williams a Gillian Walker.  Fel  capteiniaid y clwb nhw sy’n cael penderfynu ba elusen i’w chefnogi am y deuddeg mis. Dewisodd y ddau enwebu’r un elusen, Hosbis Dewi Sant gan fod arnynt eisiau cefnogi’r gwaith da y mae’n ei ddarparu yn y gymuned ar gyfer gofal diwedd oes.

Meddai Gillian Walker, Capten y Merched, y derbyniodd ei diweddar ŵr ofal gan yr Hosbis:

“Wnes i ddewis cefnogi Hosbis Dewi Sant gan fod y gwasanaeth Hosbis yn y Cartref yn help amhrisiadwy i mi a’m diweddar ŵr”

Trefnwyd amryfal ddigwyddiadau dros y flwyddyn, a oedd yn cynnwys parti gardd a drefnwyd gan Adran y Merched, cyngerdd gydag Elin Fflur a her gerdded i gopa’r Wyddfa ar fachlud haul gan Alan.

Meddai Alan Williams, Capten y Dynion,

“Roedd fy mlwyddyn fel capten yn bleserus iawn, er inni ei chael hi’n anodd ar adegau i drefnu digwyddiadau oherwydd y cyfyngiadau Covid oedd yn eu lle. Er enghraifft, cafodd ein cyngerdd gydag Elin Fflur ei chanslo 3 gwaith. Fy nigwyddiad mwyaf difyr oedd taith gerdded Machlud Haul yr Wyddfa. Rydym yn falch ein bod ni fel aelodau o Glwb Golff Nefyn wedi gallu cyfrannu tuag at yr elusen.”

Bydd yr holl arian a godwyd yn mynd yn uniongyrchol i Hosbis Dewi Sant, elusen leol, sy’n gofalu am bobl leol. Maen nhw’n darparu gofal arbenigol yn rhad ac am ddim i gleifion mewn oed gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd neu i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes a’u teuluoedd.

Meddai Keri McKie, Codwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn yr Hosbis,

“Wrth i’r rheolau ddechrau llacio, daeth Gillian ac Alan i ddeall yn gyflym y byddai’u blwyddyn yn un wahanol i bob un arall. Roedd yn rhaid dod o hyd i syniadau newydd a meddwl yn greadigol, yn benderfynol na fyddai’r cyfnod anodd yma’n cael effaith ar yr arian a godwyd ganddynt i’w dewis elusen, Hosbis Dewi Sant. Bu hi’n bleser eu cefnogi dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae’r cyfanswm a godwyd ganddynt yn anhygoel”

I gael rhagor o wybodaeth am Hosbis Dewi Sant ewch i www.stdavidshospice.org.uk

**Ffotograffiaeth trwy garedigrwydd Dave Custance (@davecustance)

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO