Cerdded yng ngolau’r lleuad i gofio anwyliaid


Mae grŵp o gyfeillion o Landudno yn ymuno yn Nhaith Gerdded Atgofion Golau Lleuad gyntaf erioed Hosbis Dewi Sant i godi arian er cof am ffrind annwyl.
Gofalwyd am Jackie McQueeny o Landudno gan yr hosbis i oedolion cyn iddi farw ym mis Mehefin, yn 52 oed. Mae’i theulu a’i chyfeillion mor ddiolchgar am y caredigrwydd a dderbyniwyd a bu iddynt benderfynu rhoi rhywbeth yn ôl i’r elusen leol.
Meddai Billy a Mickey, meibion Jackie:
“Mae i’r Hosbis le arbennig iawn yn ein calonnau, fel oedd i mam. Mae’r gwaith caled, y gofal a’r tosturi a ddangosant i gleifion ac aelodau o’r teulu yn annisgrifiadwy. Maen nhw’n bobl wirioneddol arbennig sy’n gweithio mewn lle gwirioneddol arbennig.
“O’i hamser hi yno 11 mlynedd yn ôl yn gofalu am ei mam Hilary, i’w hamser diweddar hi yno fel claf, roedd hi bob amser yn dweud ‘ni allech ddymuno lle gwell yn wir’. Teimlad cywir yr wyf yn siŵr y gall pawb gytuno ag ef.
“Rydym yn teimlo’n falch ofnadwy bod ffrindiau mam yn cymryd rhan yn y Daith Gerdded Atgofion Golau Lleuad i Hosbis Dewi Sant. Pob hwyl i bawb sydd a wnelo â’r daith, dymunwn y gorau ichi.”
Yn galw’u hunain yn ‘Witches & Co’, bydd y merched yn gwisgo’u hetiau gwrach ac yn cerdded 10km o amgylch Llandudno. Bydd llwybr y daith yn cynnwys golygfeydd hardd o bromenâd Llandudno, Y Fach a Thraeth y Gorllewin. Yn y man hanner ffordd sydd wedi’i leoli yn yr Hosbis ei hun, bydd yna ardd atgofion hardd, gyda chyfle i adael neges er cof am anwylyd.
Mae tudalen noddi ar-lein wedi’i sefydlu ar gyfer y grŵp, sydd wedi cyrraedd cyfanswm o £1220 yn barod ac yn dweud:
“Mae arnom eisiau codi arian er budd Hosbis Dewi Sant i ddiolch iddyn nhw am y gofal a’r gefnogaeth anhygoel a roesant i Jackie tra oedd hi yno. Fe wnaethon bethau’n fwy cyffyrddus iddi hi a’i bechgyn trwy amser torcalonnus.”
“Mae’r daith gerdded yma’n caniatáu i’r ‘gwrachod a’u cwmni’ hel atgofion am yr holl gofion hapus am Jackie. Mae iddi le arbennig yn ein calonnau ni i gyd ac mi fydd ganddi am byth.”
Mae’r Daith Gerdded Atgofion Golau Lleuad yn daith gerdded liw nos i ferched yn unig yn cychwyn wrth Ysgol John Bright, Llandudno am 10pm ar Fedi 30.
Bydd yr holl elw a godir mewn nawdd ar gyfer y digwyddiad hwn yn cefnogi’r gofal amhrisiadwy sy’n cael ei gynnig i gleifion yng nghymunedau Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn sy’n byw gyda salwch datblygedig.
Mae yn dal i fod cyfle i gofrestru i’r rheini sy’n dymuno cymryd rhan. Y tâl yw £15 a bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn crys t, lluniaeth hanner ffordd a medal ar ôl gorffen.
I gofrestru ewch i www.stdavidshospice.org.uk/, ffoniwch 01492 879058, ebostiwch daisy.magill@stdavidshospice.org.uk neu galwch heibio unrhyw un o siopau Hosbis Dewi Sant am ffurflen gofrestru.
Os hoffech chi roi rhodd at ferched ‘Witches & Co’ ewch i’w safle codi arian ar-lein https://www.justgiving.com/fundraising/thewitchesandco
 
 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO